Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Bestyrelsens beretning 2017. Pjedsted/Bredstrup Foredragsforening.

I den seneste tid er danskhed blevet diskuteret i forbindelse med en ny lovgivning på ghettoområdet. Diskussionen er flere gange løbet helt af sporet, og mange har mere eller mindre bevidst forsøgt at misforstå intentionen, men måske er det meget godt at reflektere over begrebet, danskhed, engang imellem. Hvad det egentlig at være dansk? Hvilke værdier har man, når man kalder sig dansk? Vi kunne her hurtigt nævne en masse eksempler, og jeg er sikker på at vi vil have en del sammenfaldende begreber, fx vores fælles sprog, men jeg er også sikker på, at vi kunne finde meget forskellige eksempler på, hvordan vi opfatter danskhed. Emnet er selvfølgelig aktuelt, fordi vi i Danmark har modtaget mange mennesker af anden etnisk herkomst. Jeg vil påstå, at vores foredragsforening både er identitetsskabende og er med til at skabe kulturel værdi, og jeg er overbevist om, at når vi er ”klare i spyttet” i forhold til egen identitet og egne værdier, så bør vi have så stor tillid til vores egen kultur, at vi ikke behøver at være bange for, at den på nogen måde vil lide skade af mødet med den fremmede. Vi skal passe på, at det danske ikke kun eksisterer bagved grænsen og stokroserne, så smålighed og kanøfling bliver vores kendetegn, men vi skal være storsindede og frisindede, for det handler om at forstå hinanden. Vi bliver nødt til at være opbyggende og ikke bare nedrivende og kritiske. Er der noget, der er identifikationsskabende, så er det fællessangen, som tidligere lød ved de store folkefester (fx på Skamlingsbanken) og i Sønderjylland i forbindelse med 1. og 2. Verdenskrig. Fællessangen kan simpelthen noget, som ord på anden vis ikke kan. Jeg vil nævne to nyere sange i Højskolesangbogen, som i billedsprog siger så godt, hvad jeg mener. ”Stenen slår smut på det danske vand”, som ved metaforen: Den legende hånd slår smut ved stranden. Ringene breder sig ud, og når de rammer et andet land, vender de tilbage som noget helt andet end det, de var, da de forlod Danmark. ”Godmorgen lille land”, som jeg vil foreslå, at vi synger som start på vores Højskoledag d. 11. marts. Her er billedet broerne, der som buetegn forbinder vores eget lille land, men også udadtil forbinder vores land med hele kloden: ”bygger bro fra sind til sind”.l

Ved et tilbageblik kan vi konstatere, at vi kan se tilbage på endnu en god sæson startende med vores nye tiltag, Højskoledagen. Lørdag den 9. april lykkedes det at samle godt og vel 50 personer her i Forsamlingshuset. Det blev en meget vellykket dag ved hjælp at to gode foredragsholdere. Anders Legarth Brødsgaard og Helge Teglgaard, som fortalte om henholdsvis Caminoen og Benny Andersen + en afsluttende sangtime. Kjeld sørgede for perfekte rammer og lækkerier for maven, så alle var glade.

I juni blev Sommerfesten genoplivet, og Foredragsforeningens bidrag var at arrangere Viseaften om fredagen. Vi havde entreret med Michael Bhuto og Søren Hauge, som gjorde det fantastisk, men vi var bare for få tilhørere.

Vores traditionelle foredragssæson startede med Psykolog Anne Kirketerp, som talte om: Opdrages børn til hjælpeløshed?, som var arrangeret i samarbejde med vores lokale skole. Det blev et meget spændende foredrag, der virkelig gav forældre og bedsteforældre noget at tænke over.

Derefter havde vi den 9. oktober koncert i Bredstrup Kirke med Helle og Dynes Skovkjær, og det er skønt at kunne opleve en så fin koncert med et så dygtigt og kompetent par, der ydermere for Dynes’ vedkommende er opvokset i Pjedsted.

Den 25. oktober havde vi fornøjelsen af at have besøg af Samuel Rachlin, der talte om Putin, Rusland og Ukraine. Rigtig, rigtig mange havde fundet vej til Pjedsted Forsamlingshus, og jeg tror, vi slog en rekord. Vi fandt mange ekstra stole, og nogle måtte stå op, men vi havde en forrygende aften med en Samuel Rachlin, der i hvert fald ikke havde ”uld i mund”. Både dette foredrag, koncerten og Adventsmødet med Flemming Christensen var i samarbejde med Menighedsrådet, hvilket er både til gavn for Foredragsforening og Menighedsråd.

Vores januarmøde var med Højskolelærer Niels Ole Frederiksen, der er født i Horsens Tugthus – af en ansat, ikke en indsat. En garvet foredragsholder, der forstod at holde os fangne med sin fortælleform og sin humor.

I aften har vores sidste foredrag i sæsonen til gode, og jeg er helt sikker på, at vi får en god aften i selskab med ”Mors Rok”, der spiller, synger og taler om Udlængsel og Hjemve.

Vores to nye tiltag fra sidste år kommer igen i år. Højskoledagen d. 11/3, som I meget gerne må tilmelde jer allerede i aften, og Sommerfesten 2017, hvor vi deltager i samarbejde med Kirken.

Til sidst vil jeg sige tak til vores samarbejdspartnere, Skolen og Menighedsrådet. Det er alletiders at kunne finde hinanden i et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for vores sogn.

Tak til Kjeld for de fine rammer, der altid møder os, når vi kommer. Tak til Toft Poulsen for dit fine akkompagnement til fællessangen.

Tak til Fredericia Kommune for tilskud.

Tak til bestyrelsen for jeres energi og flid, og tak til alle medlemmerne for jeres trofasthed overfor vores gamle forening.

Else Marie Vind.