af Per Lyngby og Jørn Weiss

<- 1. del

Marts 95:
Første ordinære generalforsamling afholdes i redaktionens lokaler. Et differentieret kontingent, der tilgodeser de lokale foreninger, fastsættes. Bestyrelsen genvælges.
 

Det lille Fjernsyn etablerer samarbejde med Turcam (arbejdsløshedsprojekt i Fredericia). Herved får vi mulighed for at optage og redigere videoindslag.

Det lille Fjernsyn begynder at sende en fast månedlig nyhedsudsendelse ' De små Nyheder'. Studievært Jørgen Skovmand fortæller om begivenheder i lokalområdet, krydret med levende billeder.

Maj 95:

Det lille Fjernsyn sender direkte fra et debatmøde på Bredstrup-Pjedsted bibliotek. Lokalområdets foreninger samt lokalpolitiker og et byrådsmedlem deltager. Oplægget er 'Er Bredstrup-Pjedsted for alvor blevet en soveby' ?.

Vi sender Musikskolens Forårskoncert direkte fra skolen.

August 95:

Vi indleder samarbejde med Fredericia Dagblad om formidling af lokale nyheder på tekst-tv.

Vores skole etablerer medieundervisningsprojektet 'Det lille Fjernsyn' for 6. og 7. klasse med støtte fra folkeskolens udviklingsmidler.

Skolen er koblet direkte på Kabelnettet.

Skole med egen Tv-station- hvem sagde fremtiden er over os !

September 95:

I forbindelse med emneugen ' Kommunikation' er skolen nu på tekst-Tv.

Eleverne i 6. og 7. klasse redigerer skolens egne tekst-tv sider ( dog er lysten til at arbejde med tekst-tv, faldet meget her i 97-98).

I samarbejde med Turcam, der stiller kamerahold og redigering til rådighed, optager vi Bromarathon. ( løb over de to Lillebæltsbroer).

Samme aften sendes 75 minutters direkte fjernsyn fra biblioteket, hvor alle 10 løbere fra vores område er i studiet.

Oktober 95:

Foreningen har nu 30 medlemmer, heraf 10 lokale foreninger og råd.

Nov, Dec 95:

Vi er udbrændt efter Bromarathon. (Det er sgu' hårdt at lave fjernsyn).

Januar 96:

Redaktionslokalet er sat til salg. Vi må flytte.

Skolen havde en kælder med 3 lokaler på 60 m2- disse måtte dog hurtigt skrinlægges, da der byggeteknisk ikke kunne gives tilladelse til benyttelse af lokalerne. I stedet fik vi lov at bruge et mindre lokale på skolen. Vi går i gang med at projektere studie/redaktion.

Februar 96:

Ordinær generalforsamling. Bestyrelsen genvælges.

Feb/mar 96:

Det nye lokale sættes i stand og tyverisikres. Optagelse af åets lokale revy, som er bygget over lokal-Tv stationens daglige virke. Bestyrelsen er meget beæret over at de lokale amatører havde valgt netop Det lille Fjernsyn som gennemgående tema i revyen.

April 96:

Det nye studie/redaktion er taget i brug. Her får vi mulighed for at genudsende vore udsendelser uden det store arbejde der ellers har været forbundet med at sende levende billeder.

Maj 96:

En ny udsendelseform er skabt: 'Jørne-grillen'. Der kan lokale folk komme og fortælle. Der bliver lavet 2 udsendelser.

Nu er det som om vi er kommet til et punkt, hvor der ikke er så meget mere i os !

Sommerferie dejligt.

Oktober 96:

Uddannelse af lærere ved den lokale skole, i Tekst-Tv, redigering og i at lave slides. Vi håber dermed at der kommer lidt mere fra dem i fremtiden (det gør der ikke).

November 96:

To unge fra lokalområdet har lavet en film om Fredericia havn. Den er god !

Jan-feb 97:

Nedtur. Vi har flere gange efterlyst stof, men der kommer ikke så meget.

Vi er stoppet med at sende 'De små Nyheder'. Det er som om vi skal lave en lille revy en gang om ugen.

Maj 97:

Vi holder åben hus i forbindelse med sommerfesten, der holdes på pladsen ved skolen.

Aug/sep 97:

Vi arbejder kun med slides nu, og lidt tekst-Tv. En fra redaktionen kan lave dem hjemme fra.

Vi er i redaktionen om tirsdagen, der kommer ikke mange og besøger os.

Vi er koblet op på internettet, alle der ønsker at prøve kan uden at det koster noget, komme og bruge det. Der kommer ingen!

November 97.

Der er valg til byrådet, vi laver en valgudsendelse. Næste dag er der vælgermøde i forsamlingshuset, der kan man flere gange høre at deltagerne siger " som jeg sagde i udsendelsen i går"

December 97:

Vi laver en seerkonkurrence om fribilletter til en gokarthal. Den kaldes "Jord din nabo"

Januar 98:

Nu er vi kommet til et punkt, hvor vi må tage det hele op til en vurdering ( det er ikke første gang ).

I marts skal vi have generalforsamling, på den vil vi måske lægge Tv- arbejdet i mølposen. Nu får vi at se.

Her vil vi også komme med nogle gode råd:
En ting fik vi lært, det koster mange timer at sætte sig ind i EDB programmer. Vi forsøgte at klare os uden hjælpen der normal følger med når man køber programmer. Hvis I har tænkt jer at starte et lignende projekt så køb prof. undervisning.

Man skal også huske, i starten er der mange der vil hjælpe, men når det kommer til det benhårde arbejde er der ikke mange tilbage.

Jeg vil gerne sige tak til mine trofaste 'arbejdsfolk' Per Lyngby, Jørgen Skovmand og Niels Jespersen.

NB: Husk der er også mange andre ting I skal tage højde for f.eks: moms, pressenævn, sendetilladelse, love på området, musik, oplysningsskema for lokal-Tv, Koda..............og så alt det andet der følger med.

God vind.
Jørn Weiss.

Vi åbner hermed dagbogen igen (juli 2005).

Siden jeg har skrevet sidst her på siden er der gået snart mange år. Vi lever i nu, og det fungere rigtigt godt. Som man kan se her på siden, så er www.bredstrup-pjedsted.dk blevet en del af os, eller vi er blevet en del af dem.

Vi er ikke stoppet med at lave fjernsyn som vi skrev som det sidste i 1998. Vi har nu været i gang i 10 år, og det går rigtigt godt, vi laver mange udsendelser, vores udstyr er blevet digitalt og vi kan styre meget hjemmefra.

Vi sender De små Nyheder og det sker om torsdagen, det bliver så optaget på DVD, som vi så kan sende igen om tirsdagen.

Det lille Fjernsyn er blevet en del af lokalområdet, der er mange som bruger os. Vi laver mange udsendelser som tager udgangspunkt i lokalområdet, men der kommer også indslag fra Fredericia, Spanien, Norge, Afrika, Grønland og mange andre steder. Det er som regel lokale folk som låner et Cam. som de så bruger på deres rejser, når de så kommer hjem har de også noget med til os.

Vi har lige været inde på Fredericia stadion og optage en fodboldkamp mellem BPI serie 3 og FCK.

Den sender vi i løbet af august.

Vores program vil i august måned indeholde:
• Fodboldkamp BPI – FCK
• Drenge fodbold
• Sankt Hans båltale
• Traktortræf i Brørup 2005