Adresseliste for bestyrelsen med flere pr. 6. marts 2024.

alt          Formand:
     Niels Ladegaard Jensen
     Thomasminde
     Fiskebækvej 5
     7000 Fredericia
     Telefon: 7595 4609
     Mobil: 4053 7905
     E-mail: niels@thminde.dk 
     Valgperiode udløber 2025
 
alt      Kasserer:
     Christen (Chris) K. Hansen
     Landsmosevej 17
     7000 Fredericia
     Mobil: 4052 1957
     E-mail: landsmosevej17@gmail.com 
     Valgperiode udløber 2026
 
(Foto på vej)

     Sekretær:
     Jacob Lehto
     Børkopvej 45
     7000 Fredericia
     Telefon: 5372 1181
     E-mail: lehto2@hotmail.com
     Valgperiode udløber 2026

alt      Bestyrelsesmedlem:
     Brian Sørensen
     Elbokrogen 17
     7000 Fredericia
     Mobil: 5219 1847
     E-mail: brianpjedsted@gmail.com 
 
    Valgperiode udløber 2025

(Foto på vej)

     Bestyrelsesmedlem:
     Jens Toksvig Bjerre
    Skovbøllingvej 4
    7000 Fredericia
    Mobil: 2871 6445
    E-mail: jensbjerre89@gmail.com
    Valgperiode udløber 2025


   


Revisor:
Flemming Petz, Stationsvej 52, Pjedsted, 7000 Fredericia (år 2024)
Telefon: 6128 7626 - E-mail: petz@post.tele.dk

Revisor:
Annette Hansen, Landsmosevej 33, Pjedsted, 7000 Fredericia (år 2025)
Telefon: 7595 4305 – E-mail: jh@bredstrup-pjedsted.dk

Revisorsuppleant:
Orla Rudolf, Elboparken 36, Pjedsted, 7000 Fredericia (år 2024)
Telefon: 7595 4042

Forbruger-administration:

Christen (Chris) K. Hansen
Landsmosevej 17, Pjedsted 
7000 Fredericia
Mobil: 4052 1957
E-mail: landsmosevej17@gmail.com

Pasning og opsyn med vandværksbygningen Pjedstedvej 70:
Brian Sørensen, Elbokrogen 17, 7000 Fredericia
Mobil: 5219 1847, E-mail: brianpjedsted@gmail.com

Ved ledningsbrud:

I offentligt areal (fortov, kørebane o.l.)

Indenfor normal arbejdstid:

K.E. Mammen ApS v/Kim Skafte tlf. 7591 3139 evt. 4019 5939

Udenfor normal arbejdstid:

Pjedsted Vandværk – Kontakt ét medlem af bestyrelsen jf. ovenfor

På privat grund (have, indkørsel o.l):

Kontakt aut. VVS installatør