Viden om vand på Vandguiden.dk


Generelle oplysninger om vandet, f.eks. spild & hvad gør man …

Rust på tøjet efter vandafbrydelse - fjernes sådan : 50 gr. citronsyre + 5 ltr. vand så varmt som tøjet tillader. Tøjet lægges i blød fra 1/2 time til 1 døgn efter behov. Gnides og skylles 3 - 4 gange, evt. sidste gang i vaskemaskinen. Vaskes derefter som normalt.

Forbrugerstyrelsens rådgivning, tlf. 70 13 13 30 (mandag - fredag kl. 09:00 - 12:00)

Forbrug ved forskellige typer utætheder:

Utæt vandhane Langsomt dryp - 1 dråbe / sekund 7 m3 / år
  Hurtigt dryp 30 "
  Løber foroven - drypper forneden 100 "
Utæt toilet Svært at se 100 m3 / år
  Let at se 200 "
  Uro på overfladen 400 "


Hårdhed

Drikkevandet fra Pjedsted Vandværk er middelhård vand ca. 16,0 ºdh.

Vandspild hos andelshaverne er et problem, som næsten helt kan undgås, ved at følge simple procedurer.

Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid. Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simplet skema i f. eks. excel.

Eftergivelse af vandspild
Som udgangspunkt er der med henvisning til vandafgiftsloven mulighed for at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

Betingelser
Udover et års normalforbrug skal forbrugeren selv betale for de første 300 m3.

Dels skal der være tale om en ejendom, der anvendes til privat boligformål.

Virksomheder vil dermed aldrig kunne få refunderet vandspild.

Vandværket tager stilling til om vandafgiften skal eftergives
Til trods for at betingelserne i vandafgiftsloven er opfyldt, er vandværket ikke forpligtet til at eftergive vandspildet. Det er nemlig vandværket selv, som tager stilling til, hvorvidt vandafgiften skal refunderes. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke refunderes vandspild, hvis forbrugeren har handlet uagtsomt.

At handel uagtsomt er eksempelvis, at lade være med at aflæse måleren jævnligt eller at undlade at lukke for stophanen ved fravær på boligen i længere tid.

Opdager forbrugeren et stort vandspild, er forbrugeren altid velkommen til at kontakte vandværket på e-mail eller telefon for at høre, hvordan han/hun skal forholde sig.

Vi er altid villige til at hjælpe vore forbrugere og medvirke til at begrænse tab.

Ved ledningsbrud
I offentligt areal (fortov, kørebane o.l.)

Indenfor normal arbejdstid kontakt:
K.E. Mammen ApS tlf. 7591 3139 / 4019 5939

Udenfor normal arbejdstid: Pjedsted Vandværk på 4052 1957

På privat grund (have, indkørsel o.l.): Kontakt autoriseret VVS installatør.

Godt drikkevand er ingen selvfølge, brug det med omtanke