Ordinære drikkevandsanalyser foretaget

Analyserne er udført af Eurofins Miljø A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen

Drikkevandskvaliteten i Pjedsted 2022
Her kan du se kvaliteten af det vand, du får leveret fra Vandværket, analyseret af Eurofins, Miljø A/S, hvor kun de vigtigste parametre er vist.
 

Analyse-parameter Enhed Resultat
fra - til værdi
Grænseværdi
Hårdhedsgrad ºdH 10,9 – 16,0 Ingen
Jern mg/l 0,01 Max 0,1 mg/l
Mangan mg/l < 0,002 0,02 mg/l
Nitrat mg/l 0,44 50
Klorid mg/l 37 250

 

I fortsættelse af dette sammendrag findes yderligere oplysninger og resultater for analyser foretaget de seneste 2 år.
Retningslinierne for kontrol af drikkevandets kvalitet er fastlagt i drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljøstyrelsen.
 

Drikkevandsanalyser

- Se forklaring til vandanalyserne her