Vandværket har brug for følgende oplysninger fra Fraflytter:
  • Dato (skæringsdato) for fraflytning
  • Aflæst vandmålerstand
  • Ny adresse
  • E-mail adresse
  • Navn på pengeinstitut, registrerings- og kontonummer
Vandværket har brug for følgende oplysninger fra Tilflytter:
  • Aflæst vandmålerstand ved indflytning
  • Navn
  • Forventet m3-forbrug pr. år
  • E-mail adresse