Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Beretning i Pjedsted/Bredstrup Foredragsforening 2014.     

Marts måned er generalforsamlingernes tid, og med den foreningsrigdom, som vi har her i vores område, er der virkelig gang i den. Utrolig mange er medlemmer af en forening uden at møde op til generalforsamlingen, og det er sandelig også tilladt. Dog føles det som en god opbakning til det frivillige arbejde, man er valgt til, og som man har påtaget sig, at medlemmerne kommer til den årlige generalforsamling. Vores tradition her i foredragsforeningen er at kombinere general forsamlingen med det sidste møde i sæsonen, hvilket betyder, at der ikke er så meget tid, men til gengæld er vi privilegeret med en fin deltagelse, da I jo skal her til alligevel.

Vi startede vores sæson med Erling Jepsen, som på sit velklingende sønderjyske fortalte om sit forfatterskab – især sin senste bog ”Den sønderjyske farm”. Det er barske temaer, Erling Jepsen skriver om, men vi havde en meget spændende aften, hvor vi kom ind bag ved hans fine litterære virke. Næste møde var med ”Familien på farten”, som vi har haft besøg af før. Denne gang var vi sammen med dem på Island og Færøerne, og det blev en rigtig god aften med deres fine lysbilleder og muntre fortællinger. De har noget at byde på, hver gang de kommer.  Adventsmødet i samarbejde med Menighedsrådet var lagt i hænderne på vores nyvalgte biskop Marianne Christiansen, og hun gjorde det meget, meget godt både i kirken og forsamlingshuset.  Til januarmødet havde vi Anni Gamborg og Else Marie Drost til at tale om ”Hønsesnak og Hanegal”, og som titlen antyder, var foredraget gennemsyret af humor, men på aller bedste vis, hvor vi samtidig fik en masse livskundskab og almen menneskelig viden med i købet. I aften har vi så det sidste foredrag i rækken, og jeg er sikker på, at vi har noget at glæde os til, når Jens Rosendal får ordet.

Vi har ikke helt så mange medlemmer i år som sidste år, men det tager jeg nu ikke så tungt, når vi kan opleve den ene gang efter hinanden, at vi har en fantastisk god tilslutning til alle vores foredrag. Dette kan give lidt tumult fra starten og ved kaffen, men det er praktiske problemer, som kan løses, hvilket vi bestræber os på. Desuden oplever vi næsten hver gang, at vores foredragsholdere roser vores rammer og vores forening som et vældig rart sted at komme og være i. Det er vi rigtig glade for og stolte af, og dette kan vi bl.a. takke jer/vores trofaste medlemmer for.

For at kunne fortsætte denne positive cirkel skal bestyrelsen hele tiden sørge for at få kreeret et alsidigt og opbyggeligt program, og det vil vi selvfølgelig gøre alt for, men I skal inspirere os og give os ideer, hvis I hører om noget spændende. 

Det levende ord, fortællingen, foredraget har eksisteret altid, og det er egentlig fantastisk, at det har overlevet den teknologiske verden, som vi er en del af nu. Mange bruger teknologien til at understøtte fortællingen, og det er ganske fortræffeligt. Et eksempel på, at fortællingen er livgivende, vil jeg læse nu. (Sengen ved vinduet).

Tak til medlemmerne for god støtte, tak til Kommunen for økonomisk tilskud, tak til Forsamlingshuset og Kjeld for de fine rammer, tak til til Menighedsrådet for godt samarbejde (udvides til næste sæson) og tak til bestyrelsen for et ualmindeligt godt og loyalt samarbejde.

Else Marie Vind.