Fortegnelse over foreninger og råd i Bredstrup-Pjedsted
Husk at sende rettelser til: kontakt@bredstrup-pjedsted.dk

Andelsboligforeninger

- Pjedsted 1
Chris Keld Hansen
Landsmosevej 17
75 95 45 35/ 40 52 19 57
Mail: landsmosevej17@gmail.com

- Grønvang
Søren Kjærsgaard
Grønvang 1 
75 95 48 15
Mail: sogt7000@gmail.com

Arbejdernes Boligforening
Den Gamle Præstegårdshave
Tonny Andersen
Pjedstedvej 54A
28 92 71 70

Bredstrup og Pjedsted Menighedsråd
Lisbeth Kjær Poulsen
Gl. Ribevej 17
7000 Fredericia
26 39 40 30

Sognepræsten
Michael H. Munck
Bredstrupvej 128
75 95 40 24
Mail: oen@km.dk

Bredstrup-Pjedsted Antennelaug
Bent Christensen 
Elbosvinget 6
75 95 43 68
Mail: Fomand@bpanet.dk

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Karen Pagh
Bredstrupvej 119 
22 59 77 28
Mail:  karen.m.pagh@gmail.com

Bredstrup-Pjedsted Juniorklub
Oasen 
Skolesvinget 1
25 10 55 05
Mail:  janne.kastbjerg@fredericia.dk

Bredstrup-Pjedsted Hallen
Mail: bphallen@profibermail.dk

Halinspektør: Poul Jensen
75 95 45 84
Mail: pouljensen@profibermail.dk

Formand: Helle Specht
Helle Specht
22 55 42 93
Mail: h.specht@tencate.com

Børnehaven „Klokkefrøen”
Landsmosevej 2 
72 10 68 46

Leder: Annette Dahl Schmidt 
Mail: annette.schmidt@fredericia.dk

Det lille Fjernsyn
mail: vi-ses@detlillefjernsyn.dk

 

Elbospejderne, DDS
Henrik Ladeby
Tlf. 21 65 83 56
www.elbospejderne.dk
Mail: elbospejderne@bredstrup-pjedsted.dk

Grundejerforeningerne:

– Elbo:
Siddende formand 
Mail: formand@grf-elbo.dk
Bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@grf-elbo.dk

Web: http://grf-elbo.dk

– Ellegaardsparken:
Jens Pagh
Ellegårdsparken 29
75 95 49 99

– Gl. Pjedsted:
Stefan Nüchel
Pjedsted Kirkevej 4,
40 42 49 75 
Mail: stefan-n@mail.dk

– Landsmosen:
Jørgen Hansen
Landsmosevej 33,
75 95 43 05
Mail: jh@bredstrup-pjedsted.dk

– Nyager:
Kennneth Lauersen
Nyager 7,
22 94 85 78
Mail: laursen@bpanet.dk

– Skrænten:
Kim Snediker
Elboskrænten 3
22 20 56 30
Mail: kim@snediker.com

 

Jagtforeningen
Finn Johansen
Fiskebækvej 32,
75 95 46 15
Mail:  fejmj@os.dk

Nyager Børneklub
Gunhild Olsen 
Nyager 12 
75 95 43 1
Mail: gko.nyager@gmail.com

Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening
Dorit Skovmand
Stationsvej 76
30 49 04 19
Mail: doritskovmand@hotmail.com

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus
Sabrina Erikstrup
Mobil: 42504093
Mail: kontor@koldingkokken.dk

Formand:  Tommy Erbs
22 44 73 56
Mail: erbs69@gmail.com

Pjedsted Vandværk
Niels Ladegaard Jensen,
Fiskebækvej 5
75 95 46 09
Mail: niels@thminde.dk

Silverrado Ranch Linedancers
Instruktør Majbritt Hansen
28 65 22 14

Ullerup Bæk Skolen, afdeling Skolesvinget
Skolesvinget 3
7210 5071

Afdelingsleder
Lars Andersen

Skolebestyrelsen
Henrik Væver
Stationsvej 43
24 24 30 76  
Mail: henrik.vaever@gmail.com