Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Beretning 2016 i Pjedsted/Bredstrup Foredragsforening.

I bestyrelsens korte beretning her på generalforsamlingen skal mine indledende ord handle om det levende fællesskab. Min inspiration er i år fra Dagbladet d. 29/1 med overskriften ”Sang fra den blå bestseller”. 425 personer kommer i DGI Huset og synger sammen en ganske almindelig hverdagsaften, hvilket bekræfter, at vi stadigvæk i vores digitale og individualistiske tidsalder har brug for at være sammen om noget. Førhen var vi afhængige af hinanden, men nu, hvor vi nærmest kan klare alting alene, er vi nødt til at søge fællesskabet i forskellige sammenhænge.

Når man synes, noget gør een godt, behøver man ikke altid at finde en forklaring på, hvorfor man glædes ved det, men forfatteren Knud Romer kommer faktisk med et godt bud. Han mener, den store tilslutning til sangaftener skal ses som en modbevægelse mod tiden tidens politiske debat. Det handler om, at folk vil dele et levende fællesskab og udtrykke følelser. Folk har brug for at give sig hen og vise følelser og lægge           blufærdigheden bag sig og skråle med af hjertens lyst. Dette er en modvægt til, at mennesker er isoleret hver for sig, selv om mange er aktive på sociale medier. Hvem kender ikke glæden ved at synge sammen i et levende fællesskab, og hvem kender ikke klumpen i halsen, når noget føles rigtig godt.

P2 har via en afstemning (det er så moderne) fundet frem til ”Klassisk Top 50 Den Danske Sang”. Der er indkommet flere tusinde forslag, og det er sjovt at se den blanding af højskolesange og salmer, der har fundet vej til denne liste. Nummer 1 blev ”I Danmark er jeg født” med tekst af H.C. Andersen, hvilken, mange mener, burde være Danmarks nationalsang. Både gamle og nye sange er med på Top 10, og jeg gætter på, at rigtig mange efterskoleelever har stemt. Listen kan findes på Nettet. Højskolesangbogen har altid været min tro følgesvend både i familien og i mange sociale sammenhænge, og det er den jo også her i Foredragsforeningen, og en af mine yndlingssange er ”Hvor du sætter din fod” af Jens Sejer Andersen med melodi af Sigurd Barrett. Blandt meget andet handler den om det daglige valg, som ethvert menneske må tage: Mig selv eller mig selv sammen med fællesskabet? ”Er det mig eller os?”  Sangen slutter med en hyldest til fællesskabet som grobund for troen, håbet og kærligheden.

DET LEVENDE FÆLLESSKAB har vi kunnet opleve mange gange i den forgangne sæson. Vi startede med et fyldt Forsamlingshus med besøg af Lola Jensen, der talte over emnet: ”Hvem bestemmer i din familie?”, og det gjorde hun i bedste stand up stil med både humor og substans. Vi nåede ud til en helt ny målgruppe, nemlig børnefamilierne, og det var både spændende og berigende for os, at vores lokale skole var med på at samarbejde om dette. Vores næste foredrag var med Thomas Kvist Christiansen og Kasper Fuglsang, som fortalte om deres igangværende film om Arlette Andersen, der selv har holdt et utal af foredrag om bl.a. sit fangenskab i Ausschwitz. Søndagen efter havde vi i Bredstrup Kirke besøg af The South African Opera Ensemble – en enestående musikalsk oplevelse i en fyldt kirke. Efter koncerten blev der samlet en god donation ind til Loveline Fonden, der beviste, at vi alle havde fået en oplevelse helt ud over det sædvanlige. Dette arrangement ville kun kunne lade sig gøre i et samarbejde med Menighedsrådet, så det er heldigt, at ingen af os er bange for at prøve noget nyt. Adventsmødet er just ikke et nyt tiltag, men igen i denne sæson havde et rigtig fint adventsmøde med Peter Hedegaard fra Holstebro Valgmenighed, og han viste sig som en helt fantastisk fortæller i Konfirmandstuen, som vi gik over i efter gudstjenesten. I januar havde vi besøg af Michael Böss, som har skrevet debatbogen ”Det demente Samfund”. Han formåede på sin stille facon at holde et blændende foredrag, som virkelig gav stof til refleksion. Jeg ville ønske at mange flere ville få mulighed for at lytte til hans budskab. Vores sidste foredrag har vi til gode i aften, og jeg ved, at I kan glæde jer til et foredrag i selskab med Birgit Hjortlund, der fortæller over emnet ”Mit livs karrusel”.

Vi kan roligt sige, at der gang i den gamle forening, for allerede d. 9. april inviterer vi til Højskoledag her i Forsamlingshuset. Som I sikkert har set i den til sendte folder, er vi klar med et godt bud på en sådan dag med alle de ingredienser, det hører sig til – gode foredrag, sangtime, kaffe og mad fra Kjeld, snak og hygge. Vi håber rigtig meget, at I tager godt imod det og melder jer til – gerne i aften – så det kan blive til noget.

Derudover er vi en del af den kommende, nyopståede Sommerfest, hvor vi er med til at arrangere en viseaften i teltet på Sportspladsen. Dette vil I selvfølgelig høre nærmere om inden midt i juni, hvor dette løber af stabelen.

Sluttelig vil jeg sige tak til vores samarbejdspartnere, nemlig Skolen og Menighedsrådet, for et godt og respektfuldt samarbejde, som er til gavn for alle parter, er jeg sikker på.

Jeg vil også gerne sige tak til Kjeld for godt samarbejde omkring møderne, og for at Kjeld konstruktivt er gået ind i Højskoledagen d. 9. april.

Desuden vil jeg takke bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde gennem året.

Tak til Peter Toft Poulsen for din trofasthed ved klaveret.

Tak til Jacob, fordi du hver gang kommer og hjælper os til rette med lydanlægget.

Tak til Fredericia Kommune for tilskud til vores aktiviteter.

Sidst og ikke mindst vil jeg sige tak til alle jer medlemmer, der vores fælles forening levedygtig.

Else Marie Vind.