Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Beretning 2015 i Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening

Min inspirarionskilde for bestyrelsens beretning i år er ”Tænkepauser” udgivet af Århus Universitet. Det er små, filosofiske bøger med forskellige emner skrevet af forskellige forfattere, der i hver bog bygger emnet historisk op. I bogen ”Danmark” skriver Hans Hauge blandt mange andre spændende ting om den danske folkekarakter og om danske værdier, og intet er vel mere aktuelt efter d. 14. februar, hvor Danmark blev ramt af et forfærdeligt terrorangreb. Det er mere vigtigt end nogensinde, at vi står sammen om at værne om vores identitet og vores danske kultur, for uden disse ting kan vi ikke række hånden ud mod de nye danskere, som gerne vil yde noget og være en del af vores danske samfund. Hvis vi ikke lever i respekt for hinandens demokrati og religion, så kan vi IKKE leve sammen i et åbent fællesskab. I gamle dage sagde vi, når vi fik gæster i vores hjem, at der kom fremmede, og vi kaldte de første indvandrere til vores land for gæstearbejdere. Ingen af udtrykkene var negativt ment, men de afspejler en forventning om, at både de fremmede og gæstearbejderne tog hjem igen. Der er mange grunde til, at sådan er det ikke længere, og derfor er det også så vigtigt, at vi står fast på vores danske folkesjæl og kultur. Det kan lyde så enkelt, men hvad er de danske værdier? De er jo ikke statiske, men meget dynamiske, da vi nu lever i en globaliseret verden. Alligevel tror jeg, at vi fordomsfrit skal stå fast på vores egen identitet for at kunne åbne os op ud imod verden.

I bogen ”Folk” giver Ove Korsgaard et historisk rids et billede af, hvor svært det er i dag at blive ved at opfatte os selv som et folk, og det er da beskæmmende, at der skal et terrorangreb til, for at vi kan føle fællesskabet, men måske har det altid været sådan, for aldrig har vi vel været mere nationale end under og efter 2. Verdenskrig – især i Sønderjylland. Ove Korsgård, som i øvrigt netop har skrevet en fantastisk bog ”Solskin for det sorte muld”, fortæller om højskolens og Grundtvigs betydning for den folkelige oplysning. I al sin enkelthed skulle almuen oplives og oplyses, så bønderne, når de kom hjem fra højskole kunne gøre nytte lokalt i foreningslivet/demokratiet. I dag er det så anderledes og meget mere komplekst. Som Mads Rykind Eriksen talte om ved vore sidste foredrag har vi bevæget os fra bondesamfundet over industrisamfundet til videnssamfundet. Det er bestemt ikke blevet lettere, men i slutningen af bogen er der heldigvis håb at spore. Ove Korsgaard giver bud på, at fortællingen kan bruges, når vi skal definere os selv som et folk, idet fortællingen er dynamisk og kan rumme forandring – uden at formen sprænges. Folket er et sprællevende begreb, som gennem historien i den grad er forvandlet. Vi er ved tærskelen til en ny proces.

Derfor er det mere vigtigt end nogensinde, at vi i vores forening gør alt det, vi kan for at være konkrete i forhold til ovenstående/ det tidligere nævnte. Vi oplever heldigvis et stabilt medlemstal med langt de fleste fra vores lokale område, men vi har altså også medlemmer fra et bredere opland, hvilket er glade for. Det er også dejligt med gæster, som ikke er medlemmer, og det ser vi ofte, hvis vi på programmet har et specielt emne eller foredragsholder, som fænger specielt interesserede. 

I den forløbne sæson har vi haft 5 meget forskellige og meget spændende foredrag. I september besøgte Nils Malmros os, og han fortalte virkelig godt om udviklingen i filmproduktion og i særdeleshed om sin sidste film ”Sorg og Glæde”. Vi har udvidet samarbejdet med Menighedsrådet, så dette foredrag blev afholdt i samarbejde, og filmen kunne desuden ses i Præstegården ugen før. Ved oktobermødet havde vi besøg af Paula Larrain, som holdt foredrag om ”Medierne er ikke for de knækkede”. Et meget intenst og hudløst ærligt foredrag, som sidder i kroppen endnu. Dagbladet dækkede det på fornemste vis. Adventsmødet blev holdt i Bredstrup Kirke og Konfirmandstuen, og vi havde besøg af endnu en biskop, nemlig Peter Skov Jakobsen fra København. En meget fin og berigende aften i samarbejde med det lokale menighedsråd. Januarmødet var med forstanderen på Rødding Højskole, Mads Rykind Eriksen, som talte om Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under hastig forandring. Et rigtigt højskoleforedrag, som der før hen var 5 af på en sæson. Vi varierer vores sæson meget mere, men vi skal altid gøre plads til sådanne typer foredrag. Jeg har været meget inspireret af Mads Rykind, lige siden vi hørte ham. I aften skal vi afslutte vores sæson med Nicolai Bangsgaard, som skal fortælle over emnet: ”Jorden rundt på cykel”, og jeg er helt sikker på, at vi står foran en fantastisk spændende aften.

Tak til bestyrelsen for et enestående godt samarbejde

Tak til alle vores medlemmer for trofasthed og medleven i vores fælles forening.

Tak til Menighedsrådet og Ole Engberg for et godt og respektfuldt samarbejde. Vi har udvidet det, og vi tror på, at vi har fundet en god form for de to møder, som vi arrangerer sammen.

Tak til Forsamlingshuset og Kjeld for gode rammer for vores foredrag. Vi hører både fra foredragsholdere, medlemmer og gæster, at der er en god atmosfære ved vores arrangementer. Denne atmosfære/kultur skabes i samklang med gode rammer og ordentligt og nærværende indhold, som vi kan takke hinanden for.

Tak til Peter Toft Poulsen, fordi du hver eneste gang er her og akkompagnerer på klaveret. Sangen hører jo med til alle slags foredrag.

Tak til Fredericia Kommune for tilskud.

Jeg vil slutte med et par Mandela-citater, som er almen gyldige i forhold til den tid, vi lever i. ”For at være fri er der ikke nok blot at kaste ens egne lænker, men at leve på en måde, der respekterer og fremmer andres frihed.”    ”Den største ære i livet ligger IKKE i aldrig at falde, men i at rejse os, hver gang vi falder.”

Else Marie Vind.