af Per Lyngby og Jørn Weiss

Det lille Fjernsyn er lokalfjernsyn for Bredstrup-Pjedsted. Vi vil her fortælle om, hvad en tanke kan fører til.

December 93:
Muligheden for at afprøve ideen om en informationskanal på nettet bliver virkeliggjort, da Bredstrup-Pjedsted Antennelaug fik bygget ny hovedestation. Jeg (formand for BPA) får en personlig sendetilladelse, 'låner' børnenes Commodore 128, og låner en modulator hos vores servicefirma. Systemet kan vise 6 sider med tekst.

Februar 94:
Der afholdes et orienteringsmøde om projektet, hvor en arbejdsgruppe bliver nedsat.

Denne arbejdsgruppe består af formand for Beboerforeningen, formand for antennelauget, repræsentant for Idrætsforeningen, vores præst og kassereren for antennelauget. Arbejdsgruppen skal undersøge de tekniske muligheder samt søge midler til indkøb af udstyr.

Marts 94:
Der analyseres forskellige løsningsmodeller samt lægges budgetter for disse.

Maj 94:
Vejle Amts Udviklingsråd giver tilsagn om, at vi kan låne 2 udtjente PC'ere.

Oktober 94:
Vejle Amt har nu de 2 PC'ere klar. Det viser sig desværre at være meget udtjent, og efter mange kørerture til Vejle bliver den ene byttet med en knap så udslidt, i marts 95.

Denne PC bruger vi til opdatering af tekst-tv (er dog gået 'død' her i 98).

Fredericia Kommune 5%-pulje bevilliger 18.200 kr. til projektet.

Indenrigsministeriet bevilliger 68.200 kr. til projektet (landsby-puljen).

Dette betyder, at vi ikke skal lånefinansiere investeringen i informatonssystemet.

Der lægges nye budgetter.

Der afholdes stiftende generalforsamling på Bredstrup-Pjedsted Fællesskole. Foreningen 'Det lille Fjernsyn' bliver en realitet.

Udgangspunktet er et system med faste billeder og tekst-tv. Ambitionerne er også at kunne sende levende billeder. En lokal erhvervsdrivende (en- mandsvirksomhed) stiller et redaktionslokale gratis til rådighed.

December 94:
Det fælles TV-nævn for Vejle-Kolding-Fredericia giver Det lille Fjernsyn 24 timers sendetilladelse.

Systemet installeres, og redaktionen går i gang med at lave slides.

Det lille Fjernsyn er i 'luften'

Fortsætter, næste gang med: Første gang i luften, med levende billede!

2. del ->