Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Pjedsted d. 10. marts 2023

Du/I inviteres hermed til generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus og til en aften hvor der er lejlighed til at gøre din/jeres indflydelse gældende, høre om husets drift i 2022, lidt om fremtiden og møde de andre medlemmer i foreningen.

Kom og vis din interesse for husets vel, de frivillige hjælperes indsats og bestyrelsens arbejde.

Der afholdes ordinær generalforsamling i :

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus torsdag d. 30. marts 2023 kl. 18:30

Søndag den 26.marts afholder Beboerforeningen og Torvelauget den årlige affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
Vi starter kl.10 med rundstykker og kaffe på Landsbytorvet, hvorefter vi ved fælles indsats får ryddet op i vores dejlige område.
Ved middagstid kan de hjemvendte nyde en velstegt grillpølse mm.
Vi håber på dejligt vejr og et godt fremmøde!

Beboerforeningen.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Beboerforeningen tirsdag den 28.marts kl.19.00 i Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus.

Vi starter med lidt godt fra Koldingkokkens gryder kl.18.30.
Drikkevarer til maden (øl, vand, vin) kan købes.

Dagsorden til generalforsamling iflg. vedtægterne, som kan ses på www.bredstrup-pjedsted.dk.

Kom og hør, hvad bestyrelsen har syslet med i løbet af det forgangne år og kom med kommentarer og gode bud på, hvad der skal ske fremover.

Vi mangler nye, friske ildsjæle til bestyrelsen, der vil være med til at gøre en indsats for lokalområdet, da 2 bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg.

Vi glæder os til at se jer!
Beboerforeningen.


Vil du høre mere om projekt ”Købmandsbutik i Bredstrup-Pjedsted”?

Så kom til borgermøde i Bredstrup-Pjedsted Hallen tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 19.00, hvor arbejdsgruppen vil fremlægge planerne.
En arbejdsgruppe har i noget tid arbejdet med planer om en containerbutik og de vil gerne løfte sløret for alle planerne og svare på dine spørgsmål.
Der er mange økonomiske og praktiske forhold omkring projektet og du er velkommen til at hanke op i naboen og komme til borgermøde i hallen.
Tag venner og naboer under armen og lad os stå sammen om at få en butik i vores by igen.

Hilsen Butiksgruppen
Kurt Jahns og Jette Staub Jensen


Kan du ikke deltage i mødet, men har spørgsmål eller ideer til arbejdsgruppen, så er du velkommen til at kontakte Kurt eller Jette.
Kurt kan kontaktes på
jahnskurt@gmail.com eller tlf: 2855 1237
Jette kan kontaktes på jettestaubjensen@gmail.com

Medlemmer af BPI inviteres til årets Generalforsamling i Bredstrup Pjedsted Idrætsforening torsdag den 23. marts 2023 kl. 18:30 i Bredstrup Pjedsted hallen. Mød andre aktive medlemmer over lidt lækkert at spise og drikke umiddelbart efter generalforsamlingen.
Kom og hør hvordan året er gået og få indblik i BPI’s økonomi. Du har også mulighed for at vælge medlemmer til både bestyrelse og afdelingsudvalg – eller du kan selv stille op til posterne.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Uddeling af Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks mindepokal
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg
  1. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til §5 og §6
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen og udvalg i henhold til §5 og §6
  3. Valg af bilagskontrollant
  4. Valg af bilagskontrollant suppleant
 7. Eventuelt