På Pjedsted Vandværks generalforsamling den 18. marts 2014 havde Laurits Vind – mangeårigt medlem af bestyrelsen for vandværket – valgt ikke at genopstille. På et bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen taget afsked med Laurits og formanden Niels Ladegaard Jensen overrakte en lille present (se foto). Laurits har faktisk været så længe i bestyrelsen at ingen rigtig kan huske det præcise antal år ”…men ikke så længe som dig, Axel”, sagde Laurits med et smil på generalforsamlingen, henvendt til den tidligere formand Axel Ladegaard Jensen – selv mange år i bestyrelsen.
Samtidig med, at Laurits ikke modtog genvalg, skrev vandværket historie ved, at der – så vidt vides – for første gang i vandværkets historie blev valgt en kvinde ind i bestyrelsen, nemlig Gurli Hjorth, Pjedstedvej 66.