Midt i december udsendes selvaflæsningskort til dele af forbrugere i Pjedsted Vandværk. I år udsendes imidlertid kun aflæsningskort til 83 forbrugere. Det drejer sig om de forbrugere som endnu ikke har fået skiftet vandmåler til den nye fjernaflæste type. Som nogle forbrugere på Stationsvej og i Elboparken (og enkelte andre gader) formentlig har konstateret har Pjedsted Vandværk ændret planen for udskiftning af vandmålere i forhold til tidligere nyhedsbrev. Udskiftningen, som blev påbegyndt i august, er gået storartet og i efteråret besluttede bestyrelsen at foretage turnus udskiftning af samtlige målere og dermed spare kontrolmåling på akkrediteret målelaboratorium.


Status 1. december 2013 er, at der nu er skiftet 281 målere samtidig med, at vi har fået en ny forbruger på Tornsagervej 25. Udskiftningen af målere er i december sat i bero og genoptages efter 1. januar 2014. Der resterer 83 målere og det er disse der for sidste gang selv skal aflæse og indberette til vandværket.

Indberetningen kan foretages fra mandag den 16. december og skal være foretaget senest søndag den 29. december 2013. Jævnfør selvaflæsningskortet som man vil modtage er det de kendte metoder der kan benyttes til indberetning. Indberetning om aflæsning der ikke er modtaget senest søndag den 29. december 2013 vil blive pålagt aflæsningsgebyr på kr. 100,-

Vandværket foretager automatisk aflæsning af de nye målere. Det vil foregå i perioden lørdag den 28. december 2013 til søndag den 5. januar 2014.

For alle forbrugere gælder det, at vandværket anmoder den enkelte om at kontrollere dels aflæsningstal, dels de registrerede vandmåler numre på den årsopgørelse med ny a conto rate der kommer sidst i januar 2014. Det er en stor proces vi er i gang med og flere menneskehænder har været og er involveret. Vi gør alle vores bedste for at undgå fejl – men fejl kan ikke altid undgås.

Til slut vil bestyrelsen endnu engang opfordre de forbrugere, der endnu ikke er tilmeldt automatisk betaling, om at gøre det snarest muligt. De forbrugere, der ikke er tilmeldt automatisk betaling, bliver – i henhold til vandværkets Takstblad - tilskrevet administrationsgebyr på kr. 100,- umiddelbart efter tilskrivning af rate 2 (1. juli – 31. december). Gebyret bliver afregnet i forbindelse med Årsopgørelsen.

Giver dette nyhedsbrev anledning til spørgsmål eller bemærkninger ret da gerne henvendelse til kasserer Chris Hansen, e-mail: landsmosevej17@gmail.com , eller på tlf.: 40521957.

Søndag den 8. december 2013, Chris Hansen