Vandanalyse, PDF-dokument.

Denne analyse af vandet i ledningsnettet - Enghavevej 15 - er analyseret for bl.a. 61 pesticider og andre miljøfremmede stoffer, samt 12 PFAS forbindelser.