Drikkevand testet for nyt pesticid
Tidligere på året blev der i Danmark fundet et nyt pesticid chlorothanolil-amidsulfonsyre i drikkevandet, først i Ledøje på Sjælland, senere i Krogsbølle på Nordfyn. Der blev straks lukket boringer på de nævnte vandforsyninger. Samtidig blev der (igen) sat stor fokus på kvaliteten af det danske drikkevand i medierne. Miljøstyrelsen vedtog kort herefter, at alle vandforsyninger i DK skal teste for pesticidet snarest muligt og senest 1. november 2019. Samtidig blev det besluttet, at der obligatorisk skal testes for pesticidet fremover.
Den 10. juli 2019 blev der taget prøver på Pjedsted Vandværk: Ekstraordinært testes for chlorothanolil-amidsulfonsyre på begge idriftværende boringer, samt Afgang vandværk. Ordinært testes for 35 stk. pesticider. Foreløbig har vi modtaget analyseresultat vedrørende chlorothanolil-amidsulfonsyre på Boringskontrol på den ene boring samt Afgang værk. Vi mangler at modtage resultat på Boringskontrol på den anden boring, samt analyse for 35 stk. pesticider. Disse 2 analyseresultater er forsinket på grund af kapacitets problemer hos vores analysefirma Eurofins A/S.
Følg med på vandværkets hjemmeside hvor resultaterne vil blive slået op snarest muligt efter at de foreligger.
De 2 allerede modtagne analyser påviser, at der ikke er chlorothanolil-amidsulfonsyre i Pjedsted Vandværks drikkevand.

Stophaner og Ledningsnet digitaliseretDe seneste år har Bestyrelsen arbejdet på at få digitaliseret vores stophaner og ledningsnet. Vi har entreret med Fyns Vandværks- og Lednings Service (FLVS) der samarbejder med Rambøll A/S. Efter stort fod-arbejde fra bestyrelses medlemmerne Karl Thomsen og Brian Sørensen er det foreløbige resultat nu lagt på vandværkets hjemmeside. Der mangler nogle mindre justeringer før vi er helt færdige. Bestyrelsen opfordrer til, at alle forbrugere i Pjedsted Vandværk på hjemmesiden under menuen Ledningsnet og Stophaner tjekker angivelse af placering af egen stophane. Vi har stadigvæk nogle enkelte stophaner det ikke har været muligt at lokalisere og dermed få GPS opmålt. Hvis der er nogle der mener, at placeringen på kortet enten er helt misvisende eller helt mangler, skriv da venligst en e-mail til undertegnede kasserer landsmosevej17@gmail.com. Vi vil derefter samle nye informationer op og få rettet kortet til. På forhånd tak.

Chris Hansen, kasserer.