Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Generalforsamling i Beboerforeningen

torsdag den 12. marts 20091. Valg af dirigent
Søren Kjærsgaard blev valgt til dirigent

2. Formandens beretning
Laurits gennemgik formandens beretning.
Landsbytorvet – er blevet rigtig flot.
Busforbindelse – Lone har gjort et stort stykke arbejde.
Åen er begyndt at sno sig.
Indvielsen af engene – datoen trækker ud. Lige nu er datoen sat til først i maj.
2008 blev ikke året, hvor vi fik helhedsplanen til endelig behandling.
Teknisk udvalg har desværre ikke haft den til endelig behandling, men lige nu mener de, at den kan være færdig til april.
Husk at støtte op om vores nye købmand.
23 nye byggrunde – Sivvænget.
Orla og Laurits tager rundt med buket til nytilflyttere. Bliver meget positivt modtaget. Der er desværre ikke mange nye p.t.
”Hundelorte” – der bliver sat skilte op – så vi kan få en ”pæn by”.
Nytårsfyrværkeri – en rigtig god aften – og købmanden var med på ideen. Den tradition fortsætter.
Sankt Hans aften – var en hyggelig aften.
Store oprydningsdag – kommer igen i år. Søndag den 19. april. Tilslutningen var god sidste år.
Vi mødtes ikke med Teknisk Forvaltning sidste år. Vi bliver indkaldt til møde i år.
Vi har haft problemer med mange forskellige kontaktpersoner på Fredericia Kommune

Bemærkninger til formandens beretninger
Jens Aage Ravn anmodede om, at man får en anden person at tale med. Det opr. mål var at engene skulle vinteroversvømmes. Tal evt. med Aksel Ladegaard og Jens Aage Ravn. Det blev i sin tid vedtaget, hvordan det skulle være. Ellers bliver det som Erritsø mose, at alt gror til. Der mangler at blive jævnet jord ud.
Søren Kjærsgaard bekræftede dette, samt at der også skulle sættes et fugletårn op.
Jørgen Jacobsen: Kan dyr ikke holde græs m.v. nede om sommeren. Jens Aage Ravn havde et referat liggende på dette.
Aksel Ladegaard informerede om, at sivene skulle være brændt af – og så skulle der vinteroversvømmes.
Orla Rudolf: Indsamling af skrald. Orla ønsker, at der kommer flere i år. Tag naboen i hånden. Jo mindre skrald der er – jo mindre kommer der. Så opfordring: Kom og vær med – tag en pind med med et søm i enden.
Leif Andersen: Vi har sukket efter grunde, og så er det lidt uheldigt som tiderne er. Kommunen skal tænke sig lidt om. Det er måske bedre at lave ”Tilbud”.
Else Marie Vind: Det med at tænke sig om, det er hvad Kommunen gør p.t. Der er nogen lovpligtige ting, som skal holdes. Det bliver politisk behandlet i marts/april. Grunden til at den er sendt tilbage er, at Kommunen prøver at tænke sig om en ekstra gang.
Leif Anderse: Er der nyt om omfartsvejen ? Kan cyklister komme under eller hvordan.
Laurits: Omfartsvejen er drøftet mange gange. Det ved vi ikke – det er politikerne.
Engene – nogen vil noget – og nogen vil ingenting. Jeg vil nu gå til den politiske side af sagen.
Nogle lodsejere var utilfredse med den sti, der skal gå hele vejen rundt.
Køer til afgræsning – det er ikke helt så enkelt – man kan let ryge uklar. Men der skal styr på det andet først.
Den lille omfartsvej – den tunge trafik væk fra Stationsvej. Tung trafik væk fra Basse og PV Sand.
Else Marie Vind – Omfartsvejen er i projekteringsfasen. Tag kontakt til kontaktperson, som er Birgit Gren. Læg det ud på hjemmesiden. De våde enge – ophavsfolkene og ingeniørerne bør tage et møde.


3. Regnskabsaflæggelse
Hanne Damkjær fremlagde regnskabet for 2008.
Søren Kjærsgaard spurgte, hvor mange penge der er tilbage vedr. helhedsplanen. 153.000 kr.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer. Fortsat 125 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Vi er p.t. 8 bestyrelsesmedlemmer. Vi sætter bestyrelsen ned fra 8 til 5.
Janne Skott har bedt om at trække sig ud. Vi har bedt suppleanten gå ind – men suppleanten ønsker det ikke.
Lisbeth Didriksen, Anne Seier og Per Omann er på valg og ønsker ikke genvalg.
Michael Andersen er foreslået – og blev valgt.
Laurits Vind blev genvalgt.
Søren Pedersen er valgt til suppleant

7. Valg af revisor
Marianne blev genvalgt til suppleant
Søren Kjærsgaard blev valgt til suppleant

8. Eventuelt
Jens Leth: Bliver helhedsplanen husstandsomdelt ?
Lone Nørgaard: Den bliver ikke husstandsomdelt. Den bliver lagt hos købmanden, bibliotek m.v. Hvis disse bunker bliver tømt, kan den evt. printes ud på nettet. Den bliver ikke trykt – men bliver printet.
Jørgen Jacobsen: Hvad gør man for at få nye medlemmer. Forslag om annonce i Focus.
Arne Jensen Der skal være argumentation for, hvad støtter man beboerforeningen med.
Leif Andersen: Interesse for Beboerforeningen – Det er vigtigt at der er nogen der gør noget. Og det har der jo været. Og det er vigtigt at vide, at det er Beboerforeningen, der går og laver disse ting. Og at det kommer i aviserne.
Jens Aage Ravn: Hvad er grundejerforening og hvad er beboerforening. Vi er medl. af grundejerforening, hvorfor skal vi så være medlem af beboerforening. Kunne man gøre det sådan, at når man er medlem af grundejerforening, så er man automatisk medlem af beboerforeningen.
Else Marie Vind: Godt med gode ideer. Godt med flere medlemmer. Fra kommunen – talt om borgerinddragelse. Herude bliver vi rost til skyerne. Grundejerforeninger er lidt mere snævre. Jeg fortæller her på falderebet, ALT det gode som er herude.
Flemming Petz: Man kan gå i dialog med grundejerforeninger. Kunne man få en aftale med grundejerforeninger ville man komme et stykke af vejen.
Aksel Ladegaard: Jeg har kun ros tilovers for landsbytorvet.
Laurits: Sommerfesten – har beboerforeningen i lang tid været en del af.
Vi har hørt fra Smidstrup, hvordan de gjorde det. Jeg så gerne, at der kom mere bredde på den.
Hvordan var det nu med den præmie med hus og have. Der var pris det ene år og ikke det næste år.
Vi tager det op til næste møde.
Jeg vil også gerne høre Jeres mening om prisen.
Astrid Kusk: Vi andre havde svært ved at finde ud af, om vi skulle indstille eller ej.
Karl Anker : – BPI vil gerne have flere med i Sommerfestudvalget.
Beboerforeningen – Fokus. – ”Livet på Landsbytorvet ” – fast plads i Focus.
Laurits: Rigtig god ide – også hvad angår synlighed.

Laurits takkede Søren Kjærsgaard for hvervet som dirigent.

Laurits rettede en speciel tak til Mogens Kovaltsenko for græsslåning m.v. – som også vil slå græsset herude ved Landsbytorvet.

En stor tak til Thomas Fragtrup, som har lavet et stort arbejde på helhedsplanen.

Også en stor tak til Det lille Fjernsyn.

Vi skal have lavet et torvelaug til Landsbytorvet. Der skal laves arrangementer m.v.
Juletræ m.v. – Fastelavn – kræmmermarked (f.eks. legetøj man ikke bruger mere)
2 – 3 arrangementer om året.
 
Michael Møller foreslog følgende:

Joan Andersson
Anni Møller
Søren Mortensen
Orla Rudolf

Michael har lovet at være tovholder.

Bestyrelsen vil finde en 5. person som medlem af dette laug. Og ellers tilkaldes hjælp efter behov.

Lauget skal ikke KUN rydde op på pladsen.

Der er indkøbt vejrhane til torvelauget som er en gave fra BPI – som Orla fik overrakt til opsætning.