Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Musikalsk foredrag med frontfiguren fra BIG FAT SNAKE, Anders Blichfeldt.Fredag den 19. april 2013
i Pjedsted forsamlingshus

En hyggelig aften i selskab med Anders Blichfeldt og hans guitar.
Vi kommer bag musikerens kendte sange og hører nogle af de sange der har betydet noget for Anders - og vi indvies i en verden, som vi ellers kun kender gennem medierne. Og medierne fortæller IKKE altid sandheden!

Nærmere info senere...

Billedkunstner Karen T afholder weekend kursus i maleri på Bredstrup/Pjedsted fællesskole d. 27. og 28. oktober 

Har du lyst til at bruge en weekende på at male? Vi bygger et billede op, snakker om komposition, form og indhold. Vi udvikler vores farvesans og kommer i kontakt med vores personlige streg. Alt det er medvirkende til et levende maleri. Påregn materiale udgifter på ca. kr. 100,-

Der undervises lørdag fra 10.00 - 15.00 og søndag fra 10.00 - 14.00

Pris 440,-

Tilmeldingsfrist senest en uge før opstart.

Tilmelding på www.fredericia.fof.dk  eller ring på 75 95 39 22

Sognepræst Ole Engberg inviterer til et orienterings-/indskrivningsmøde
tirsdag 26. juni kl. 16.00
i konfirmandstuen i præstegården Bredstrupvej 128

Se mere her"Det er egentlig mærkeligt, for affaldet burde jo ikke være her, men det er sjovest at samle ind, når der er meget af det", siger Antoinette.
Karen, Antoinette og Mathias var med til at samle affald, i Bredstrup, Pjedsted og omegn. Overalt i Danmark blev der i weekenden samlet affald ind og Danmarks Naturfredningsforening stod bag det landsdækkende initiativ.Beboerforeningen har lige fået overstået årets generalforsamling.
- Se referatet fra generalforsamlingen her
- Se formandens beretning her 

Henvendelse fra Beboerforeningen til Fredericia Kommune og Sydtrafik


Beretningen fra Foredragsforeningen ligger klar på deres side.
Se beretningen 2012 her
I forbindelse med de nye zoner for bybussen må man nok stille det spørgsmålet, er der igen blevet lavet en fodfejl?

Sagen er den, at Sydtrafik har sendt takstzonegrænserne i høring den. 1. april 2009.
I den høring fremgår det:
For at forenkle billetteringen i bybusserne, er zonegrænserne i samtlige bybusnet bortset fra Esbjerg placeret således, at by busserne holder sig indenfor to zoner.

Fredericia Kommune den. 12. maj 2009. indstillet at Fredericia Kommune ikke har bemærkninger til zonegrænsernes placering.

Det viser sig nu at der er rod i forhold til det man har besluttet.
Betydningen af man ikke har fulgt den politik som man selv har besluttet er, at borgerne i Herslev og Bredstrup-Pjedsted skal betale 28 kr. i stedet for 19 kr. for en en tur med bussen til Fredericia.
Altså en stigning på ca. 50%, vi har spurgt Beboerforeningen om det er rimeligt?

I et brev til Kommunen skriver de:
Det finder vi ikke rimeligt.
Så vidt vi kan se, er vi det eneste område i Fredericia kommune, som får denne stigning.
Informationen omkring denne ændring har bestemt heller ikke været imponerende!

Vi har også spurgt Fredericia Kommune om denne “fodfejl”. Man kan desværre ikke på nuværende tidspunkt udtale sig. Man venter på at formanden for teknisk udvalg Lars Ejby, kommer hjem fra EM i håndbold.
Vi har her på et lille Fjernsyn lavet en aftale om et interview når han kommer hjem.
Se også Fredericia Dagblad lørdag den. 21 januar, om Dobbelt bus-regning!Kommentar fra Beboerforeningen
Bredstrup Pjedsted beboerforening kan ikke se det rimelige i at zoneændringerne i Region Syddanmark gør transport imellem Fredericia og Herslev eller Bredstrup-Pjedsted 50% dyrere.

Vi undrer os over, at Fredericia kommune ikke har reageret imod takstzoneændringen i deres høringssvar til Sydtrafik i 2009. En sandsynlig forklaring er, at kommunens folk ikke har gennemgået materialet tilstrækkelig grundigt. Havde de det, ville de have opdaget hvilke konsekvenser ændringen ville have for Herslev og Bredstrup-Pjedsted.

Måske har de ikke nærlæst zonekortet og til/fra matricen, men kun fæstnet sig ved, at der i høringsmaterialet var givet garanti for, at man indenfor et bybusområde ikke kunne komme til at betale for mere end 2 zoner.

At zonen i det hele taget er blevet tilføjet kan skyldes, at bybussen til Herslev og Bredstrup-Pjedsted på høringstidspunktet endnu kun var på tegnebrættet. Det kan have forledt Sydtrafik til at tro, at vi ikke ville være en del af Fredericias bybusnet.

Uanset hvad, så er der sket en fejl, som buspassagererne nu betaler prisen for!
Det er helt urimeligt at vi i Herslev og Bredstrup-Pjedsted som det eneste sted i Fredericia kommune skal betale for 3 zoner for at komme til og fra Fredericia.
Hvorfor skal det være 50% dyrere at blive transporteret til Bredstrup-Pjedsted som til Trelde eller Skærbæk? Der er faktisk kortere til Bredstrup-Pjedsted!

I 2007 trådte en bekendtgørelse i kraft til regulering af takststigninger i den kollektive trafik.
Reguleringen sker vha. et takstloft, hvilket gør, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under et beregnet "loft".
Takststigningsloftet for 2012 er 3,1%

Nu er der ikke tale om takststigning i vort tilfælde, men dog en prisstigning, og hvis hensigten med takststigningsloftet er at garantere passagerer i den offentlige trafik en begrænset årlige udgiftsstigning, så må vi kræve en lignende garanti.

Lone Herbst Nørgaard
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening

Byrådet skal vedtage en ny skolestruktur for Fredericia Kommune. En ny rapport, udarbejdet af et eksternt konsulentfirma, viser forskellige løsningsmodeller.
Den politiske beslutning for skolestrukturen skal være taget 27. februar 2012.

Deadline på fokus nr. 4 i 2011 er torsdag d. 7. juli 2011

Jeg har lavet et regneark med indkomne indlæg som bliver opdateret løbende som materialerne kommer ind og bliver registreret. Dermed kan du se om dit input er nået frem til redaktionen.

Se regnearket her

Når en e-mail med input til fokus er modtaget, registreret og modtagelsen er angivet i regnearket. Sender vi en bekræftelsesmail til afsenderen. 
Hvis dit input ikke er i regnearket og hvis du ikke har modtaget en bekræftelse på modtagelsen så kan det skyldes 2 ting: 
1. jeg har ikke fået behandlet mailen og dens indhold endnu.
2. inputtet er ikke kommet frem til vores e-mail-indbakke.

Jeg bestræber mig på at få behandlet alle mails ang. Fokus 4, 2011 inden mandag d. 11. juli 2011

Med venlig hilsen
Thomas Fragtrup
BPI - fokus

alt
Der var sneget sig en fejl ind på oversigten der viser udgivelsesplanen for Fokus.
Den næste deadline er torsdag d. 7. juli 2011, og det er Fokus nr. 4 for 2011. Dette blad skulle efter planen omdeles i uge 30.
Se den opdaterede Fokus-plan her

alt

Artikel fra Fredericia Dagblad 27. maj 2011 om bus til Bredstrup og Pjedsted.
icon Bus 7 dage i ugen

alt

Lørdag den 14. maj 2011 blev vandværket åbnet for forbrugerne et par timer.
Chris fra bestyrelsen tog et par billeder fra dagen.Som den første folkeskole i landet annoncerer Bredstrup-Pjedsted Fællesskole, at de vil arbejde med iPad2 100 % i undervisningen. Alle elever på 5. og 6. årgang får udleveret en iPad til rådighed 24 timer i døgnet. Den skal erstatte fagbøger og noteshæfter i tasken. De får kort sagt en lettere skoletaske fyldt med viden!

Se artikel fra www.danskekommuner.dk her
Se artikel fra www.dknyt.dk her

Se mere på skolens hjemmeside....

Vi på Det lille Fjernsyn ønsker alle konfirmander fra Bredstrup-Pjedsted tillykke
 

Sct. Michaellis Kirke 1. maj 2011
- Emma Lundhede Christensen

Pjedsted 20. maj 2011

- Kasper Ebbesen Andersen
- Victor Brok-Jørgensen
- Julie Lykke Elbæk Jensen
- Ida Kring Pagh
- Mie Funch Pedersen
- Josefine Graver Poulsen
- Martin Sejersen
- Kasper Soelberg Rosenfeldt
- Jonas Hyldahl Schubert

Bredstrup 22. maj 2011

- Nicolaj Skanderup Andersen
- Niels Agerholm Bjerre Basse
- Cecilie Hartvig Christensen
- Sarah Blum Dideriksen
- Rasmus Damholm
- Rasmus Jagd
- Jens Ladegaard Jensen
- Markus Madsen Jensen
- Kirstine Pagh Jensen
- Sebastian Nierostek Madsen
- Marie Christine Meinhardt
- Mathias Brink Nissen