Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Generalforsamling 28. februar 2017

 1. Valg af dirigent: Marianne Bitsch blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

 2. Formandens beretning: er vedhæftet.

  Kommentarer: Rækværk i Præstegårdshaven rigtig dejligt. Ole fra Skolen har lavet det (hans grund).

  Affaldsindsamling er 2.april, det er godt så tidligt, men Kræftens Bekæmpelse og Kræmmermarked er på samme tid.

  Med hensyn til sammenfald af arrangementer: Orla kontakter Kræftens Bekæmpelse, Lone kontakter Naturforening.

  Vi skal være bedre til at bruge kalenderen og til at råbe andre foreninger op (Lis H.).

  Bogkasse-bøger efterlyses. De kan afleveres hos Thomas Fragtrup eller Lis Holtegaard.

  Er Asfaltfolkene færdige? Der er meget høje kanter, Kommunen kigger på Børkopvej.

  Forslag om tættere tremmer ved åen, hvor det er set flere gange at rækværket er farligt. Fredericia Kommune kontaktes.

 3. Regnskab 2016 v. kasserer Ole: Regnskabet er vedhæftet og godkendt.

 4. Indkomne forslag: Ingen.

 5. Fastsættelse af kontingent: Forslag uændret 150kr. pr. år. Godkendt.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Lis Holtegaard, Peter Koller, Charlotte Høgdal er genvalgt. Suppleant Lisbeth Andersen genvalgt. Louise Sletting Hvilborg indvalgt.

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor Arne Jensen genvalgt. Revisor suppleant Inger Fogh genvalgt.

 8. Evt.: Hvad er der sat i værk fra 2016?

  Ønsket om et korps af livreddere er ikke efterkommet. Det er for farligt at etablere et fast korps, det får os alle til at læne os tilbage. I stedet så LÆR HJERTMASSAGE/førstehjælp.
  Kurser/genopfriskningskuser i førstehjælp (hjertelungeredning). DGI og Røde Kors har bl.a. kurser. Beboerforeningen vil undersøge mulighederne.

  Hjertestartere i området:
  • Ved Pjedsted Autoservice, Østerskovvej 9, Pjedsted, 7000 Fredericia
  • Bredstrup-Pjedsted Hallen, Ågade 70, Bredstrup, 7000 Fredericia.
  Hvis døren i hallen er låst – så smid en sten igennem ruden. Denne løsning er gældende, indtil anden løsning findes fra hallens side.

  Aktivitetspladsen
  Alex Falkenstrøm fortalte om projekt-opstart i 2014, ungdomstræf 2015, spejder-sov-ude-dag 2016.
  Det giver alt sammen mere fællesskab.
  Prioriteringsforslag ved anlæg af plads:
  1. Shelter m. bålplads.
  2. Løbe/gangsti gennem pladsen.
  3. Fitnessredskaber udendørs.
  Økonomi: 65-75.000kr. i gennemsnitstal.
  Jakob laver fondsansøgninger.
  Arkitekt tegning udnytter pladsen bedre. De er 4 i gruppen, men flere er velkomne med ideer eller deltagelse.

  Spørgsmål fra salen:
  1. Hvor skal Sct, Hans bålet være i år? Måske på Aktivitespladsen?
  Beboerforeningens bestyrelse undersøger.

  2. Hvad skal der ske på Elmers Plads?
  Det er ikke besluttet endnu, arbejdet med at tegne streger går i gang i løbet af foråret.

  3. Opfølgning fra generalforsamling 2016:
  Der er efter samarbejde imellem grundejerforeningen og Fredericia kommune, kommet fine lamper op på Sivvænget. Det er sådan det skal gøres.
  Det er ikke beboerforeningens opgave at finansiere anlægsopgaver af en sådan størrelse. Udover at foreningen ikke har økonomi til det, så er det ikke foreningen formål, ifølge vedtægterne. Så derfor giver det ingen mening at forsøge at stemme et forslag igennem, der forsøger at pålægge foreningen dette.
  Beboerforeningens opgave er at yde hjælp til selvhjælp i forhold til at få parterne (her grundejerforeningen og Fredericia Kommune) til at tale sammen.

  4. Indkøb i fremtiden?
  Skal landsbyen have en Varebil om 10 år ??
  Skal vi sammen købe varer på nettet?
  Skal vi købe varer med til naboen?
  Rugbrødsbil til byen?
  Budcykel?
  Lave en aftale med Dyrefoder-butikken?

  Har man behov for at få varer med, må man gerne ringe til Arne Jensen, der er i Børkop næsten hver dag.
  Lone: Man ku gå sammen i en gruppe, ellers fortsætter diskussionen i det uendelige.
  Er der interesse for det, bør der nedsæt en, i første omgang, uformel gruppe, for at diskutere hvilke muligheder der er. Hjælp til selvhjælp til evt. etablering af en butik i Bredstrup-Pjedsted kan fås her: www.Butiksdrejebogen.dk.

  5. Mini-Bibliotek i hallen med afhentning etableres i løbet af foråret. På sigt kan der indrettes med borde og stole, og evt. en kaffeautomat.

  6. Der er affaldsindsamling 2. april.

  Tak for god ro og orden, sagde Marianne Bitsch.
  Referent: Gurli Hjorth. 28.2.2017