Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Beboerforeningen den 5. april i Hallen.

  1. Orla Rudolf blev valgt som dirigent, Lis Holtegaard som referent.

  2. Baggrunden for bestyrelsens forslag til en grundig revision af vedtægterne blev fremlagt af Lis Holtegaard. Der er brug for, at den digitale virkelighed afspejles i vedtægterne.
    Beboerforeningen har overtaget hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk , og kommunikationen i bestyrelsen foregår digitalt imellem møderne, også med f.eks. kommunale og lokale samarbejdspartnere.
    Vi har desuden ønsket at understrege, at Beboerforeningen er vigtig som støtte for det lokale fællesskab.
    Forslaget til ændring af vedtægter blev endeligt vedtaget.

  3. Der er lokal affaldsindsamlings- og forskønnelsesdag søndag den 17. april. Se nærmere på hjemmesiden. Vi håber på stor opbakning og glæder os over, at bl.a. spejderne deltager.

  4. Betydningen af vores rige foreningsliv, også for den kommunale opbakning, blev understreget.
Referent: Lis Holtegaard.