I forståelse med Beboerforeningen deltog Fredericia Kommune i tvangsauktionen over Stationsvej 2.
En af panthaverne benyttede sig af sin ret til at afvise det afgivne bud, og der bliver derfor en ny tvangsauktion 11. februar.
Indtil da er der ikke andet at gøre end at vente og se.
Det gjorde et stort indtryk på kommunens folk, at det var lykkedes os på tre dage at indsamle et betydeligt beløb.
Herfra skal lyde en stor tak til dem, der indtil nu har bakket op om initiativet ved at overføre penge til beboerforeningens konto.  Kontoen er fortsat åben for indbetalinger.
Vi har besluttet, at vi ikke vil offentliggøre, hvor mange penge der er indsamlet, da panthaveren kan udnytte den viden ved tvangsauktionen 11. februar. Der vil derfor ikke komme yderligere udmeldinger før efter den nye auktion.

Beboerforeningen