Midt i juli 2013 indledes obligatorisk udskiftning af vandmålere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde. 200 målere udskiftes.

Dette arbejde skal gerne være afsluttet med udgangen af oktober 2013. Resten (182 målere) forventes udskiftet i 2016 – dette forudsætter, at en test af mindst 10% (20 stk.) målere i restpartiet opfylder nogle lovmæssigt definerede krav for præcis måling. Hvis ikke de gør det skal resten ligeledes udskiftes i 2013/2014.

Udskiftningen foregår på den måde, at vandværkets VVS installatør Mammen VVS ved Kim Skafte opsøger forbruger for udskiftning. Dette sker uden yderligere varsel end dette indlæg, samt en note der vil fremgå af opkrævning af a conto raten for 2. halvår 2013 der udsendes medio juli 2013 med betalingsfrist 1. august 2013. Træffes ingen hjemme afleverer VVS en meddelelse på adressen hvorefter der kan laves aftale om fornyet besøg. Der vil ikke på forhånd blive varslet første gangs besøget da dette tidsmæssigt er vanskeligt at fastsætte præcist. Denne procedure er efter VVS installatørens eget ønske. Fra vandværkets side opfordrer vi til at give VVS adgang til ejendommen efter at man har sikret sig at der er tale om et lovligt ærinde. Vi anmoder ligeledes om, at der sørges for fri adgang til vandmåleren.

Hvilke områder drejer det sig om skal udskiftes i år? Det gælder alle vejområder i Pjedsted Vandværks forsyningsområde UNDTAGEN Stationsvej, Elboparken, samt Ågade (nord for åen). Pjedsted Vandværk har ingen forbrugere i Bredstrup – her leveres vand fra Tre-For Vand.

Bestyrelsen håber på at udskiftningen af målere ikke generer forbrugerne mere end højst nødvendigt. Vi opfordrer til, at forbrugeren i egen interesse selv aflæser og noterer målerstand på måleren umiddelbart inden udskiftning.

Den nye vandmåler kan fjernaflæses. Det betyder en lettere hverdag både for forbrugerne og vandværkets bestyrelse idet det ikke fremover vil være nødvendigt at udsende selvaflæsningskort som skal udfyldes og indberettes.

Giver denne orientering anledning til spørgsmål rettes disse meget gerne til kasserer Chris Hansen på telefon 40521957 eller e-mail landsmosevej17@gmail.com

Pjedsted, søndag den 23. juni 2013

Med venlig hilsen

Chris Hansen, kasserer