Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Kommunen har planer om ændringer i buskøreplanerne. Læs kommunens oplæg på kommunens hjemmeside.


Høringssvar vedrørende ”Forslag til optimering af buskøreplanerne”
Afsender: Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.

Det er sympatisk, at man vil tilgodese de unge mennesker (uddannelsessøgende), som bor i Erritsø, Taulov og Skærbæk, men Beboerforeningen i Bredstrup-Pjedsted er ikke tilfredse med den pris i form af massive nedskæringer, vores lokalområde betaler herfor.
Busrute nr.5 dækker Golfkvarteret med ca.800 indbyggere, Bredstrup-Pjedsted med ca.1600 indbyggere samt Herslev med ca.300 indbyggere.
Et samlet befolkningsunderlag på ca. 2700 beboere.

Ullerup Bæk Skolen, adresse Skolesvinget har elever både fra det nære lokalområde og fra Golfkvarteret fra 0.-6. klasse, som også benytter Bredstrup-Pjedsted Hallens faciliteter og har kammeratskaber, hvor de kan have behov for bustransport.
Også i Bredstrup-Pjedsted bor der unge mennesker, som går på alment gymnasium og på de andre ungdomsuddannelser. Senere videreuddanner de sig måske – eller får job i Vejle eller Kolding.
Forsvinder den tidlige morgenbus, er der ikke mulighed for via bus/tog at nå til Kolding/Vejle til kl.8.00.
Også skoleelever i vores område skal tidligt hjemmefra, f.eks. fra Gammel Pjedsted kl.6.58 for at møde på Fredericia Gymnasium kl. 8.00.!
Vi ønsker en øget bosætning og har indenfor det seneste år været i stand til at tiltrække en del unge børnefamilier ved hussalg og ved salg af grunde på Sivvænget, som efterspørger natur og frie omgivelser samt godt naboskab og foreningsliv.
Denne gode linje vil vi gerne fastholde, men vi er stadig en del af – og skattebetalere i Fredericia kommune, og vi har også brug for de servicefaciliteter og kulturtilbud, som findes inden for voldene.
Mange ældre mennesker ønsker fortsat at bo i Bredstrup-Pjedsted og har ikke bil og kørekort.
Vi er lidt i tvivl om, hvordan trafiktællingerne er foregået. Vores erfaring er, at der er flere med f.eks. morgenbussen, end opgørelsen viser.
Har man kun talt passagerer med rejsekort og ikke folk, der har betalt kontant? Og er der talt på- og afstigninger på hele ruten?
Tæller man også jule- vinter- og påskeperioder med i gennemsnittet, viser tællingen heller ikke et helt korrekt billede.

Ordningerne med Flextrafik og Plustrafik virker både dyre og uoverskuelige. De kræver forudgående planlægning, og en flextur koster 40 kr. Til sammenligning koster en tilsvarende bustur med rejsekort 14 kr. Det er en fordyrelse på knap 200 procent…
Man bør følge den eksisterende zoneinnddeling i den kollektive trafik.
Kommunen kunne overveje at køre ”i sløjfe” midt på dagen, f.eks. mellem kl.10 og 14, hvor der er forholdsvis få passagerer, så man hver 2. time kører rute 6, og hver 2. time rute 5.
I ”Det grønne Fredericia” bør man tænke mere langsigtet, samt markedsføre og satse mere på kollektiv trafik. Det vil give et renere miljø, mindre biltrafik. I lokalområdet behøver der så ikke at stå 2 biler i hver carport.

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.