Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Beboerforeningen og Fredericia Kommune har holdt møde

Halvårsmøde med Vej og Park
Beboerforeningen holder to gange om året et møde med vores kontaktpersoner i Fredericia Kommunes afdeling Vej og Park.
Her drøfter vi store og små problemer i Bredstrup-Pjedsted. I dette indlæg fortæller jeg lidt om, hvad vi har talt om på det seneste møde 22. august.

Forskønnelsesmidler
Hvert år får Beboerforeningen 40.000 kr. i såkaldte ”Forskønnelsesmidler” fra Fredericia Kommune. Pengene går ikke bare i foreningens kasse, men skal bruges til at vedligeholde og forskønne de kommunale arealer i området. en stor del af pengene bruges til drift af græsslåmaskinen, som styres af frivillige. En del penge går til vedligeholdelse af Bredstrup Branddam og Den gamle Præstegårdshave i Pjedsted. Vi har tegnet et snerydningsabonnement for Landsbytorvet og Stationsvej 2. 
Hvis der er penge til overs, kan vi indkøbe f.eks. borde-bænke-sæt til de grønne områder.
Desværre har vi allerede brugt forskønnelsesmidlerne for 2019, så det er begrænset hvor meget græs der bliver slået resten af sæsonen. Med mindre der kommer en sponsor med en dunk dieselolie.

Fartdæmpning i Bredstrup-Pjedsted
Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov.
Sådan lyder indledningen til Jyske Lov fra 1241. I en aktuel omskrivning kunne det lyde sådan:
Hvis alle trafikanter kørte efter forholdene og højest med den tilladte fart, da behøvede man ikke nogen fartdæmpning.
Desværre er det ikke tilfældet, så for at beskytte bl.a. de svage trafikanter, må man anlægge bump for at tvinge farten ned.
I løbet af kort tid sættes gang i nogle fartdæmpningsprojekter.
Ved alle indkørslerne til Bredstrup og Pjedsted bliver anlagt bump for at minde travle bilister om, at de nu kører ind i et boligområde. 
På Bredstrupvej og Pjedstedvej er der tidligere anlagt bump.
De nye bump placeres på Børkopvej, Brøndstedvej, Stallerupvej og Bredstrup Kirkevej. Der tages hensyn til at bumpene ikke placeres lige ud for bygninger og udkørsler. 
Ud over bumpene opsættes også skilte og evt. belysning.
På Pjedstedvej mellem Præstegårdshaven og Stadion males en cykelstribe. Det vil give noget mere sikkerhed for cyklisterne. Desuden forventes at bilisterne nedsætter farten, fordi vejbanen bliver lidt smallere.
På oversigtsbillederne kan ses præcist hvor bumpene placeres. Illustrationer: Fredericia Kommune.

Andre trafikprojekter
På Brøndstedvej ved jernbaneviadukten er der dårlig oversigt. En borger har foreslået, at der opsættes et vidvinkelspejl. I følge kommunens folk er der dog ikke gode erfaringer med sådanne spejle. Blandt andet kan der være problemer med afstandsbedømmelsen. Til gengæld har kommunen lovet at fjerne grene, der skygger for gadelamperne på stedet.
På Vejle Landevej ved Tornsagervej opleves det som utrygt at svinge til højre ad Tornsagervej, når der ligger en utålmodig bilist tæt bagved.
Kommunen planlægger derfor at lave fartbegrænsning til 70 km/t fra lidt syd for Tornsagervej til lidt nord for Follerup Møllevej. Dkiltene forventes at blive sat op i 2020.
Vi så skitser til cykelparkering ved bus-skuret i Gammel Pjedsted. Udfordringen er her - ud over økonomien - at der er en skrænt ind mod marken.
Cykelstien på østsiden af Ågade trænger til ny asfalt. Projektet er sat på ønskelisten og udføres forhåbentlig i 2020. 
Ved ”Dons”-søerne ved Hallen opsættes skilte, der fortæller at færdsel er på eget ansvar.

Med venlig hilsen
Ole Sørensen.

Beboerforeningen