Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Beboerforeningens Sommerbrev uddeles i disse dage, og det ser ud til at brevet bliver læst. Vi har allerede fået flere spørgsmål om de fartdæmpende foranstaltninger, der er planlagt i Bredstrup-Pjedsted.
Planerne blev gennemgået på Beboerforeningens generalforsamling i februar.
Der er tale om vejbump ligesom de, der er anlagt på Bredstrupvej, Ågade og Pjedstedvej.
Ifølge reglerne skal vejbump placeres inden for byzone. De må altså ikke placeres udenfor, hvor man i princippet har lov at køre 80 km/time.
Desuden skal der være lys ved bumpene.
Derfor er vejbumpene planlagt lige inden for byskiltene på Børkopvej, Brøndstedvej, Stallerupvej og Bredstrup Kirkevej.
Der er sørget for at undgå at placere bump lige ud for beboelse.
Som eksempel er vist det planlagte bump på Børkopvej.

Billede: Fredericia Kommune

Ud over vejbumpene planlægges et skilt og afstribning ved krydset Ågade-Stationsvej. Det skal gøre det tydeligt, at vejen svinger. Flere cyklister har været ved at blive kørt ned, fordi de i god tro drejede til venstre ad Stationsvej. Hvis der samtidig kommer en (måske ikke stedkendt) bilist fra syd, der skal ligeud ad Ågade mod Østerskovvej, kan bilisten komme til at påkøre cyklisten.
Endelig planlægges en cykelstribe på sydsiden af Pjedstedvej fra Præstegårdshaven til Stadion.

Ole Sørensen
Beboerforeningen