Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Ole fra beboerforeningen og jeg var i tirsdags til møde på kommunen. Det var et meget positivt møde.


Vi var jo noget skuffede, da det for en måneds tid siden blev offentliggjort, at Fredericia sammen med København og Fanø ikke var omfattet af den nye pulje på 400 millioner kr. til nedrivning af faldefærdige huse på landet. Men det viser sig, at det var der ikke grund til. Nedrivningspuljen er blevet fordelt i forhold til hvor mange af en kommunes huse, der har mere end en halv times kørsel til et bycentrum. Sammen med København og Fanø er vi de eneste kommuner i Danmark, som ikke har udkantsområder. I Fredericia kommune bor vi alle centralt i forhold til et bycentrum.

Men når vi således ikke er et landdistrikt, er vi i stedet omfattet af byfornyelsesloven, og her er der også mulighed for offentlig støtte til nedrivning.

Teknisk udvalg har indstillet, at Fredericia kommune af byfornyelsesmidler afsætter 100.000 kr. om året til nedrivning. Det lyder måske umiddelbart ikke af så meget, men da kommunen kan hente statsstøtte til 60 % af udgiften, betyder det, at der årligt kan nedrives for i alt 250.000. Der vil derfor ikke være problemer med at få dækket udgiften til nedrivningen af Ågade 84 af offentlige midler. Vi vil kunne få dækket hele udgiften til nedrivningen, således vi kun skal skaffe midler til at købe grunden. Indstillingen fra Teknisk Udvalg er dog endnu ikke godkendt af byrådet, men det tror vi på blot er en formalitet.

Irene Jensen fra kommunen og Ole og jeg er alle enige om, at med muligheden for at få fuld dækning for hele udgiften til nedrivning må det være oplagt for ejeren selv at få huset fjernet. Både kommunen og vi har derfor kontaktet ejeren Tim Andergren for at høre, om han ikke vil gøre brug af denne mulighed.

Vi har fået oplyst, at der er aftalt et møde mellem Tim Andergren og kommunen d. 9. juli. Hvis han vælger selv at søge støtten til nedrivningen, er hele problemet løst for os. Vi vil få ejendommen nedrevet uden vi selv behøver at gøre noget.

Det er dog alt for tidligt at glæde sig. Der kan være flere forhold, der gør, at han ikke har interesse i at søge støtten. For ham vil det nok have betydning, i hvilket omfang han efterfølgende kan udnytte grunden til bebyggelse, og der kan også være regler om tilbagebetaling af støtten, som kan gøre ham uinteresseret.

Vi må derfor vente med spænding, og fortsat have for øje, at det kan blive nødvendigt at købe grunden, hvis vi vil have ruinen ned. Det er op til hver enkelt, om man vil indbetale sit bidrag nu, eller man vil afvente ejerens beslutning efter d. 9. juli.

Hvis I ikke indbetaler nu, håber vi, at I alle vil benytte ventetiden til at overveje, hvor meget I om nødvendigt vil bidrage med, så vi hurtigt kan være klar til at fremsætte et købstilbud, hvis han melder tilbage, at han ikke vil have noget med nedrivningen at gøre.

Hvis det ender med, at vi selv køber grunden for at få ruinen revet ned, vil det være en historie, som vi tror på vil kunne fange interessen hos landsdækkende aviser og TV, især hvis vi kan komme ud med den i sommertiden, hvor der ikke er så mange nyheder at skrive om.

En historie om købet i et af de store dagblade vil være en fantastisk optakt og markedsføring af arrangementet Åben By d, 25. august.

Marianne Bitsch