Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Badminton Kontingentbetaling og banefordeling 2015/16

31. august kl. fra 1900-2000 vil badmintonudvalget sidde i hallens cafeterie og få styr på banefordelingen for den kommende sæson. Hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om I har fået jeres baner, er I meget velkomne til at kigge forbi. Vi har opstillet nedenstående "regler" for banefordelingen:

1.       Som udgangspunkt har medlemmerne samme baner, som året før (se evt. banefordeling her på nettet, hvor medlemmer der allerede har betalt, er skrevet med sort).
 
2.       For at opretholde retten til at beholde ”sin” bane fra året før, kræves det dog at alle deltagere til hver bane har betalt kontingent inden d. 30 august 2015. Såfremt alle spillere på en bane ikke har betalt, kan banen frit bestilles af andre spillere.

3.       Nye spillere og spillere der ønsker en ny bane, kan bestille en af de frie baner ved tilmelding eller vente til tilmeldingsaftenen d. 31 august, for at se om nogle af spillerne fra sidste år ikke ønsker at benytte deres bane. Tag kontakt til badmintonudvalget (gert.rasmussen@bpanet.dk) for at høre om mulighederne.

4.       Ønsker man ikke at bibeholde sin bane fra året før, bedes dette meddelt badmintonudvalget hurtigst muligt, således banen kan fremgå som en ”fri” bane. 

5.       Spillere der har betalt kontingent for én bane, kan uden beregning erstatte spillere på en anden bane, såfremt disse er forhindret i at møde op. 

6.    Det er muligt at tilmelde sig ”løst medlemskab”, hvilket vil sige uden fast bane, men med mulighed for at spille hvis andre mangler en makker eller på baner, der ikke er fast tildelt.

7.       Der kan købes ”gæstekort” til spillere, der ikke betaler kontingent, så disse gæster kan erstatte spillere, der er forhindret i at møde op eller booke sig ind på en af de frie baner.