Vi samler ind til projektet Butik i Bredstrup Pjedsted.

 Vi møder en god dialog i vore samtaler med interesserede borgere, erhvervsdrivende og foreninger, der alle giver positiv tilkendegivelse for at støtte butiksprojektet.
To meldinger går igen, som vi ikke har belyst tilstrækkeligt fra starten af:

1.
”Jeg vil gerne støtte, når jeg ved at projektet bliver til noget”
Projektet kan kun realiseres, hvis vi modtager donationer, således vi når målet for etablering af butikken.
Hvis vi alle venter og ser tiden an, er det eneste sikre for projektet, at det HELT SIKKERT IKKE 
bliver gennemført.
Her er spørgsmålet omkring hønen og ægget, hvem der kom først, et glimrende eksempel på prioritering.
Projektgruppen kan kun gennemføre forløbet, hvis der kommer fysiske bidrag. Gode intentioner og mulige hensigtserklæringer modtages naturligvis med glæde, men kan ikke registreres som bidrag inde på barometeret.2.
”Jeg ønsker ikke at være først, da jeg så risikerer at mit indskud forsvinder i udgifter”
Skulle projektet, mod forventning, ikke blive realiseret, vil alle indskud blive refunderet, fratrukket eventuelle omkostninger afholdt i forløbet (pt. er vores udgifter på totalt 1.500,00 til etablering af bankkonti).
Da alle tiltag er baseret på frivillige, forventer vi ikke væsentlige udgifter, før vi går ind i fasen for ansøgning om byggetilladelse, etableringsomkostninger, etc., og disse tiltag vil først blive iværksat, i det øjeblik vi ser, at den indsamlede volumen, berettiger etablering af butikken.

Alle der støtter op omkring projektet, bidrager således risikofrit, og sammen kan vi sikre at drømmen om butikken her i vores fantastiske by, rent faktisk bliver en realitet, og giver trivsel, miljø samt økonomisk støtte til vores by i mange mange år fremover.

Kom frisk, støt butikken og vær med til at sikre vores dejlige by en god fremtid.

Ønsker du bidrage økonomisk er vores kontonr. i Nykredit: 8117 1616808
Bidrag, fra kr. 500,00 og opefter, kan indbetales til ovenstående konto, husk oplysning om navn og adresse på indbetaler.

Følg os på Facebook: Butikken i Bredstrup Pjedsted
Eller ring Jette på tlf.: 21902956 & Kurt på tlf.: 28551237