Medlemmer af BPI inviteres til årets Generalforsamling i Bredstrup Pjedsted Idrætsforening torsdag den 23. marts 2023 kl. 18:30 i Bredstrup Pjedsted hallen. Mød andre aktive medlemmer over lidt lækkert at spise og drikke umiddelbart efter generalforsamlingen.
Kom og hør hvordan året er gået og få indblik i BPI’s økonomi. Du har også mulighed for at vælge medlemmer til både bestyrelse og afdelingsudvalg – eller du kan selv stille op til posterne.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Uddeling af Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks mindepokal
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg
  1. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til §5 og §6
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen og udvalg i henhold til §5 og §6
  3. Valg af bilagskontrollant
  4. Valg af bilagskontrollant suppleant
 7. Eventuelt

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så skal det være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen (torsdag den 16. marts 2023). Skriv til Rita Pedersen på formand@bpidraet.dk.
Vedtægterne finder du på byens hjemmeside under BPI eller på dette link http://www.bredstrup-pjedsted.dk/bpi/vedtaegter.html

Prisuddelinger

Igen i år vil der i forbindelse med generalforsamlingen bliver uddelt Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks mindepokal. Vi glæder os til kunne påskønne de særlige indsatser.

Kommer du?
Du er altid velkommen og behøver ikke give besked. Men det vil være dejligt, hvis du inden den 15. marts kan fortælle, om du kommer, så vi kan sørge for plads og mad til alle. Ønsker du at deltage kan du melde dig til ved at sende en SMS med navn + deltagerantal til Rikke Erbs på tlf. 20 61 61 64.

Mange hilsner
Rita Pedersen, formand for Hovedbestyrelsen i BPI