Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Er du medlem af Bredstrup Pjedsted Idrætsforening, så kom til generalforsamling torsdag den 15. april 2021 kl. 19:00 i Bredstrup-Pjedsted hallen.
VARSEL: Hvis vi af hensyn til Covid 19 regler ikke kan afvikle generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, vil alle medlemmer af BPI blive inviteret til at deltage i en virtuel generalforsamling.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Uddeling af Årets ungdomslederpris og Henry Blunks Mindepokal
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg:
  1. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til §§ 5 og 6
  2. Valg af suppleanter til bestyrelse og udvalg i henhold til §§ 5 og 6
  3. Valg af bilagskontrollanter
  4. Valg af bilagskontrollantsuppleant (1-årige valg)
 7. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formand Nicolaj Wyke i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, mailadresse: mail@nicolajwyke.dk
Umiddelbart efter generalforsamlingen, vil der blive serveret et let traktement, hvis den afholdes i hallen. Af hensyn til bestilling af dette hører vi gerne fra dig, hvis du kommer til generalforsamlingen. Skriv til sekretær Mette Bond på mette.bond@hotmail.com, gerne inden den 10. april 2021.

Vi glæder os til at se dig
Hovedbestyrelsen for BPI