Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Beretning til generalforsamling i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus 27/3-2012


I en tid, hvor der fra mange sider tales om vanskeligheder for bl.a. forsamlingshuse, er det en glæde at kunne aflægge beretning for huset her. 
I modsætning til mange andre steder, så har vi et veldrevet og vedligeholdt hus som på mange måder lever op til de ønsker der er til de rammer som lejerne af huset har.

2011 har  igen været et år, med en stabil udlejning af huset og tilsvarende økonomisk resultat.

 • Vi er fortsat i stand til at finansiere de løbende vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. lakering af gulv og andre nødvendige vedligeholdelses arbejder
 • Det nye depotrum er blevet helt færdigt og fungerer helt efter hensigten. 
 • Anden del af tilbygningen – terrassen for enden af huset ud mod arealet ved bytorvet, er stadig uafklaret, da det kræver flere dispensationer, som det ikke indtil nu, har været muligt at få.
 • Sidste forår fik salen, forgang og toiletterne en tiltrængt fornyelse af malingen. Vi benyttede lejligheden til at skifte farver og er ganske godt tilfreds med resultatet. 
 • Der er sat rustfrit stål på væggene rundt om komfuret til stor tilfredshed for Kjeld og fødevarekontrollen
 • Som I lige har hørt, så fik vi tildelt 20.000,- af TuborgFonden, som vi har anvendt til fornyelse af borde og vogne til at transportere dem på.

Vi har et godt samarbejde med vores byråd og den kommunale forvaltning. Dog synes jeg, det er blevet lidt vanskeligere at komme i dialog om f.eks. de ønsker vi har til at lave en ekstra udgang og en overdækket rygerterrasse. Vi synes det burde kunne lade sig gøre.

Sidste år var jeg med god grund nevøs for om det var slut med at få tilskud fra kommunen. Vi har søgt igen i år og har fået tilkendt 15.000,- kr. De vil helt sikkert blive anvendt på bedste måde.

 • De mange fester og arrangementer, der finder sted i huset er stadig det væsentligste grundlag for driften. Vi kan med glæde konstatere, at der fortsat er et meget stort antal udlejninger. 
  Når det går så godt med udlejning af huset, kommer vi ikke udenom vores dygtige vært, nemlig Kjeld og personale som trofast sørger for at gøre det hyggeligt og rart for de mennesker, der kommer på besøg  her - enten som arrangør af en fest eller som gæster. 
  Det vil vi i bestyrelsen gerne sige en stor og velment tak for. Det er et stort arbejde og et kæmpe engagement, som I udfører.

Jeg vil gerne takke for, at vi fortsat har en skare frivillige hjælpere, der trofast stiller op, når vi har behov for hjælp til forskellige gøremål. 
Vi vil stadig ”misbruge” jer også fremover

Til slut vil jeg gerne sige medlemmerne af bestyrelsen tak for godt samarbejde og det engagement, der bliver lagt i arbejdet 
Og med disse ord vil jeg slutte beretningen.