Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Beretning til generalforsamling i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus 23/3-2017

2016 var for Pjedsted Kultur og Forsamlingshus et år hvor huset blev godt benyttet. Udlejningen af huset steg og vi synes at det ser ud til at være stigende i den kommende tid. På nuværende tidspunkt er der reserveret til arrangementer en 4-5 år ud i fremtiden. Det er dejligt at det går den vej nu og vi
synes også at huset, trods sin høje alder, tager sig godt ud… Og vi kan faktisk fejre 112 års fødselsdag i år.

I modsætning til så mange andre steder, så har vi et veldrevet og vedligeholdt hus som på mange måder lever op til de ønsker som lejerne af huset har. Økonomien kommer Flemming ind på senere men det ser faktisk godt ud.
Vi synes selv at vi er blevet en stor prik på landkortet og ikke mere bare er et sted ude på bøh-landet. Det skyldes ikke mindst Kjelds gode mad og ry udenfor Pjedsted, men også at vores hus tager sig godt ud. Bytorvet og terrassen er et dejligt supplement til vores feststed. Vi føler at vores gæster i huset er glade og tilfredse og rigtig mange kommer igen og igen.

Sidste år startede den lokale vinklub ” DRÅBEN ” op. Der smages og hygges 4 aftener om året. Og det lader til at være en succes. Foredragsforeningen har også været i huset. Højskoledag og ikke mindst et totalt fyldt hus til foredrag. Det resulterede i ”optræk” hernede... Jaaaa, men det var altså ovre på købmandsgrunden og det var et par biler der sad fast. Revyen kom på benene igen og havde et par gode dage i huset.
Og så har der været 4 generalforsamlinger i huset. Så alt i alt har vi haft en pæn udlejning af hverdage
i 2016.

Vi trak lidt hårdt på vores hjælpere forrige år så sidste år blev en slags ”sabbat” år for dem men vi vender stærkt tilbage i år med arbejde til dem.
Men lidt er der da sket i 2016.:

Vi fik udvidet vores medlemskartotek med en masse erhvervsmedlemmer (22 stk) og det er vi rigtig glade for. Det giver lidt ekstra støtte til huset samtidig med at vi har mulighed for at sparre og netværke med dem.

  • Vi startede året med at få gulvet lakeret. Det trængte det til.
  • Så har vi fået lavet et nyt indgangsparti. Helt ny dør og fik muret en ny trappe med skridsikre klinker.
  • Vi har fået indkøbt nogle ståborde til festerne.
  • Der er handlet et par store parasoller ind til terrassen.
  • Så har vi skiftet forsikring. Samme selskab bare via en ny mægler. Vi er bedre forsikret nu til billigere penge. Det er rigtig win win.
  • Vi har fået lavet en ny kontrakt med Kjeld. Så den er blevet bedre tilpasset vores forretninger og tiden. Vi har også sat lejen lidt op, det var vist tiden til det. Men medlemmer kan stadig spare 25% på leje af huset.
  • Vi har lavet en aftale med Beboerforeningen om at dele udgifterne til saltning af fortovene ved Landsbytorvet, Købmandsgrunden, her foran forsamlingshuset og så betaler vi også for hjørnegrunden her ved siden af. Så bør man kunne komme sikkert forbi hernede.
  • Og så har vi sammen med Beboerforeningen får brugsret på den gamle købmandsgrund. Det er en herlig ting. Den gælder i 25 år og vi skal så sammen have kigget lidt på indretningen. Men vi får lov til at få lidt Parkeringsplads derovre. Det mangler vi altså. Og i den forbindelse vil vi gerne lige slå fast at der ikke kommer noget REVY-AKADEMI på pladsen... Det er der da vist ingen grund til – det var da en super REVY... Så vi håber at der lige pludselig sker lidt ovre på købmandsgrunden i år.

Men ellers har vi et godt samarbejde med vores byråd og den kommunale forvaltning. Også sidste år havde vi mulighed for at søge kommunen om tilskud til vedligehold og vi fik også tilkendt 15000.- kr . Tak for det.

De mange fester og arrangementer, der finder sted i huset er stadig det væsentligste grundlag for driften. Det slider selvfølgelig også på huset og vi må hele tiden holde øje med hvor det trænger mest.Vi forsøger også indimellem at lave et arrangement i huset, i håb om at vi kan lave lidt penge, men det er svært og det er hver gang et sats i vores økonomi. Vores vinaften, i November, med den italienske vinbonde Antolini var en stor succes. Et sjovt indblik i hvordan han producerede vin kombineret med lækkert Tapas fra Kjeld. Det første arrangement hvor erhvervsmedlemmerne havde forkøbsret.

Når det går så godt med udlejning af huset, kommer vi ikke udenom vores dygtige vært, nemlig Kjeld og hans personale som trofast sørger for at gøre det hyggeligt og rart for de mennesker, der kommer på besøg her - enten som arrangør af en fest eller som gæster. Kjelds ry rundt omkring betyder meget
for vores forsamlingshus. Og med Kjelds nye vinkælder så er det kun blevet endnu endnu mere
hyggeligt at feste hernede.
Det vil vi i bestyrelsen gerne sige en stor og velment tak for. Det er et stort arbejde og et kæmpe engagement, som I udfører.

Vi vil også gerne takke for, at vi fortsat har en skare frivillige hjælpere, der trofast stiller op, når vi har behov for hjælp til forskellige gøremål. En ekstra stor tak i år skal lyde til Poul Bader og Brian der fik vores nye indgangsdør på plads, og til ”rosenklipperen” Flemming der holder lidt øje med huset og ukrudtet.
Da der ikke har været så meget at lave sidste år for vores hjælpere så har vi flyttet hjælpermiddagen til i år. Så den er ikke glemt.
Og vi vil stadig ”misbruge” jer fremover.

En tak skal lyde til Beboerforeningens ”græsklipper”, der er med til at holde græsset pænt rundt om huset og ved bytorvet.

Jeg vil også gerne opfordre jer til at lokke vennerne, naboerne eller hvem det nu kunne være til at melde sig ind i vores Forsamlingshus. Vi kunne godt bruge nogle flere medlemmer og efter et års medlemskab så kan huset lejes med 25 % rabat.
Til slut vil jeg gerne sige medlemmerne af bestyrelsen tak for godt samarbejde og det engagement, der bliver lagt i bestyrelsen. Det er bare så lækkert at I altid er klar til at give den en skalle. Og jeg håber alle er klar til endnu en sæson.

Det var lidt fra det forgangne år omkring vores forsamlingshus... Tak.