Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Beretning til generalforsamling
i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus 19/3-2013

Endnu et år er gået i vores lokale Forsamlingshus og selv i denne ”krisetid” som det stadig er, så klarede vi skærene. Folk prioriterer anderledes i denne tid og foretrækker at rejse, invitere gæster hjem til sig selv i stedet for at holde fest som før i tiden. Kobber og sølvbryllup er ikke det der fylder mest i bogen over udlejninger mere og vi må nok indse at verden har forandret sig.

I modsætning til mange andre steder, så har vi et veldrevet og vedligeholdt hus som på mange måder lever op til de ønsker som lejerne af huset har. Og huset har med bytorvet som nabo, en alle tiders mulighed for at mødes eller strække ben derude.

2012 har været et år, med en faldende udlejning af huset og tilsvarende økonomisk resultat.

Men:
• Vi har fået slebent og lakeret gulvet her i salen.
• Vi har fået afskærmet over til affaldet i gården med et plankeværk.
• Vi har fået skiftet alle borde og hylder i køkkenet til stål
• Vi fik skiftet et par af vinduerne her i salen, det var også tiltrængt.
• Vi har fået skiftet eltavlen til en der er up to date. Det er en bekostelig affære men nødvendig.
• Og ellers har vi vedligeholdt som vi plejer……
• Anden del af tilbygningen – terrassen for enden af huset ud mod arealet ved bytorvet, er stadig uafklaret, da det kræver flere dispensationer, som det ikke indtil nu, har været muligt at få. Vi har et godt samarbejde med vores byråd og den kommunale forvaltning. Også sidste år havde vi mulighed for at søge kommunen om tilskud til vedligehold og vi fik også tilkendt 15000.- kr til hjælp til den nye eltavle.
• De mange fester og arrangementer, der finder sted i huset er stadig det væsentligste grundlag for driften. Vi kan med glæde konstatere, at der fortsat er et stort antal udlejninger trods afmatning på fest-siden.

Når det går så godt med udlejning af huset, kommer vi ikke udenom vores dygtige vært, nemlig Kjeld og hans personale som trofast sørger for at gøre det hyggeligt og rart for de mennesker, der kommer på besøg her - enten som arrangør af en fest eller som gæster. Kjelds ry rundt omkring betyder meget for vores forsamlingshus.

Det vil vi i bestyrelsen gerne sige en stor og velment tak for. Det er et stort arbejde og et kæmpe engagement, som I udfører.

Jeg vil også gerne takke for, at vi fortsat har en skare frivillige hjælpere, der trofast stiller op, når vi har behov for hjælp til forskellige gøremål.

Vi vil stadig ”misbruge” jer fremover.

Jeg vil også gerne opfordre jer til at lokke vennerne, naboerne eller hvem det nu kunne være til at melde sig ind i vores Forsamlingshus. Vi kunne godt bruge nogle flere medlemmer og efter et års medlemskab så kan huset lejes med 25 % rabat.

Til slut vil jeg gerne sige medlemmerne af bestyrelsen tak for godt samarbejde og det engagement, der bliver lagt i arbejdet.

Og med disse ord vil jeg slutte beretningen. PDF.