Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Generalforsamling var pga. Covid 19 aflyst i marts og blev i stedet afholdt tirsdag den 8. september 2020 i BPI hallen. På trods af Covid 19 var der et godt fremmøde på generalforsamling, hvor Henrik Væver blev valgt til dirigent, og herefter førte de fremmødte igennem generalforsamlingen.

Først aflagde den nuværende formand Nicolaj Wyke sin beretning, hvorefter de enkelte afdelingsformænd aflagde beretning for hver afdeling. Beretningerne vidnede om en forening med en masse ildsjæle, som arbejder for at fastholde en god og interessant idrætsforening.
Gymnastikafdelingen uddelte årets ungdomslederpris i BPI til Fie Heidemann Erbs og Ane Mai Hansen. Fie og Ane Mai har haft minimix rytme, de har selv taget ansvaret og gør det med stor entusiasme og skaber en god stemning på holdet, hvor der både er plads til gymnastik og sjov. I år skal de være ansvarlige for junior rytme.
Herefter overrakte Jørgen Hansen Henry Blunks mindepokal til Mads Kruse Dahl. Mads er en festlig fyr og en god kammerat, han sørger for, at alle føler sig velkomne og han administrerer bødekassen. Siger ja til at hjælpe klubben og er en dygtig angriber og har på 2 år scoret 36 mål. Mads er der altid, og han holder sammen på gutterne.


Årets ungdomsleder pris og Henry Blunks Mindepokal - Prismodtagere og -overrækkere

Herefter blev regnskabet gennemgået, og det samlede resultat ligger på niveau med 2018, dog er overskuddet lidt større. BPI er en veldrevet forening, og generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Der var herefter valg til bestyrelse, hvor alle som genopstillede blev genvalgt. Næstformand Mogens Bechsgaard genopstillede ikke. Der var derfor behov for en yderligere repræsentant til bestyrelsen, og Rita Pedersen stillede op til posten som næstformand, og blev valgt på generalforsamling.
Formanden takkede for et godt samarbejde og det store arbejde, som Mogens har lagt i BPI gennem flere år.
De siddende afdelingsformænd præsenterede afdelingernes forslag til udvalgsmedlemmer, og alle de stillede forslag blev valgt på generalforsamlingen, ligesom alle de nuværende formænd fortsatte på deres poster.
Referatet fra Generalforsamling kan findes her, ligesom den komplette oversigt over de enkelte afdelingsudvalg kan findes her, hvor formanden for hvert afdelingsudvalg er fremhævet.

BPI Hovedbestyrelse