Bredstrup-Pjedsted - UDSKYDES - Generalforsamling i Bredstrup Pjedsted Idrætsforening
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Generalforsamlingen udskydes.

Se formandes besked.


Er du medlem af Bredstrup Pjedsted Idrætsforening, så kom til generalforsamling tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19:00 i Bredstrup-Pjedsted Hallen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Uddeling af Årets ungdomslederpris og Henry Blunks Mindepokal
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg:
  1. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til §§ 5 og 6
  2. Valg af suppleanter til bestyrelse og udvalg i henhold til §§ 5 og 6
  3. Valg af bilagskontrollanter
  4. Valg af bilagskontrollantsuppleant (1-årige valg)
 7. Eventuelt.

Bemærk, at forslag der ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være forman Nicolaj Wyke i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen den 20. marts.

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement. Af hensyn til bestilling af dette hører vi gerne fra dig, hvis du kommer til generalforsamlingen. Skriv til sekretær Mette Bond på mette.bond@hotmail.com, gerne inden den 17. marts 2020.

Vi glæder os til at se dig
Hovedbestyrelsen for BPI.