www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Ved kgl. resolution af 15. februar 2018 har Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden bestemt, at der i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død overalt i Danmark skal ringes med alle kirkeklokker i forbindelse med bisættelsen i en halv time før højtideligheden begynder og i en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted.
Der ringes derfor ved Bredstrup og Pjedsted Kirker tirsdag den 20. februar kl. 10.30 - 11.00 og igen i 30 min. efter bisættelsen. Læs cirkulæret her.


Årstiderne går hurtigt, vinteren er på held, og foråret nærmer sig, noget vi alle glæder os over.
Og med foråret kommer der dage med landlige dufte, som ikke alle er lige glade for.
Heller ikke i år ønsker vi at genere nogen unødigt, men afgrøderne skal jo have naturgødning/gylle.
Gyllekørselen herfra vil være i få perioder, kun på hverdage og forekomme fra februar og indtil udgangen af maj måned.
Skal I holde større fest eller lignende, så ring til os – så vil vi forsøge at undgå kørsel tæt på jer, og planlægge vores kørsel til andre marker.
Læs mere...

- så skal det ikke være på Stationspladsen


Der har, indtil for kort tid siden, stået en container til indsamling af tøj på pladsen ved banen, hvor den gamle station lå. Den container er fjernet af organisationen, som havde opstillet den.
Det nytter derfor ikke at stille poser med tøj på Stationspladsen. De bliver ikke afhentet!
Aflagt tøj kan afleveres i forbindelse med den kommunale afhentning af genbrugsmaterialer eller doneres til en godgørende organisation.
Har I kendskab til en godgørende organisation, der kunne tænke sig at opstille en ny container på pladsen, hører vi gerne fra jer.

Venlig hilsen
Bredstrup Pjedsted Beboerforening

Foredrag med Arne Mariager, tirsdag den 6. februar kl. 19.30 i Konfirmandstuen
Arne Mariager vil på sin vanlige veloplagte, muntre måde åbne vore øjne for bibelen som litteratur.


"Det er den bedste historie, der nogensinde er skrevet!"
Arne Mariager er fascineret af ord. Han arbejder i dag som freelancer for Jysk Fynske Medier. Han anmelder bøger, laver interviews og skriver baggrundshistorier. Arne bor sammen med hunden "Krøyger" i en forvalterbolig, der hører under godset Arreskov på Fyn.
Læs mere her.


Generalforsamling: Bredstrup-Pjedsted Beboerforening afholder generalforsamling onsdag den 28. februar kl. 18.30 i Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus. Der er spisning fra kl. 18.30, øl, vand og vin kan købes. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle punkter til dagsorden kan sendes til formand Karen Pagh, mail: karen.m.pagh@gmail.com , senest 7 dage før generalforsamlingen.
Projektleder hos Trafik og natur ved Fredericia kommune, Carsten Pedersen, vil på generalforsamlingen orientere om pleje af naturområder i Bredstrup-Pjedsted.
Vi glæder os til at se jer!
Beboerforeningen.