Som følge af nødvendigt ledningsarbejde lukker Pjedsted Vandværk i perioder for vandforsyningen

onsdag og torsdag den 16. og 17. august 2023.

Lukningen vil berøre vandforbrugere i følgende områder:
Vandgyden, Børkopvej, Pjedsted Kirkevej, Børkopvej, Fiskebækvej, Surkjærsgyde samt dele af Pjedstedvej (i Gl. Pjedsted nær Vandgyden).

Lukningen vil foregå i kortere og længere perioder begge dage i dagtimerne (08:00 – 16:00). Vandværkets entreprenører forsøger at begrænse perioderne mest muligt.
Når arbejdet efter planen er færdigt torsdag sidst på dagen kan det blive nødvendigt at gennemskylle vandinstallationerne i boligerne beliggende i området for at fjerne eventuelle (ikke sundhedsskadelige) urenheder i vandet.
Bestyrelsen beklager de ulemper der vil kunne opstå.

Med venlig hilsen, Pjedsted Vandværk