Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Der indkaldes hermed til
ordinær Generalforsamling
torsdag den 3. juni 2021, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Dagsorden:
  1. Velkomst og Valg af dirigent
  2. Beretning 2020
  3. Regnskab 2020 (Årsrapport)
  4. Budget 2021
  5. Forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg: Niels Ladegaard, Brian Sørensen, Karl Thomsen og (for 1 år) Søren Petersen
  7. Valg af suppleant. Vakant
  8. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen
  9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
  10. Eventuelt
Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen. BEMÆRK: Afvikling af Generalforsamlingen blev tidligere på året udsat pga. Covid-19 pandemien og deraf følgende forsamlingsforbud.

Ifølge myndighedernes nuværende forsamlings restriktioner kræver deltagelse i generalforsamlingen, at man medbringer et Corona pas eller en test som er mindre end 72 timer gammel.

Onsdag den 19. maj 2021
Niels Ladegaard Jensen, formand