Beboerforeningen havde før sommerferien sammen med beboere og lodsejere møde med Forvaltningen i Fredericia Kommune om trafikdæmpning af Bredstrupvej gennem spangen.
Der var mange muligheder oppe at vende, og det blev besluttet at lukke Bredstrupvej i en prøveperiode på 6 måneder for at vurdere effekten.

Inden for de næste 3-4 uger varsles der derfor om lukning af Bredstrupvej i krydset ved Spangvej.

Vejen lukkes hvor Bredstrupvej og Spangvej krydser hinanden. Kommer du fra øst ad Bredstrupvej (ved kirken) med retning mod Vejle Landevej, vil vejen ende blindt ved Spangvej.
Kommer du fra Vejle Landevej ad enten Bredstrupvej eller Spangvej, kan du ikke køre gennem spangen op mod kirken. I stedet vil vejen lede dig tilbage til Vejle Landevej.

Efter prøveperioden, vurderes effekten, og det besluttes, om vejen lukkes permanent.

Hold øje med skiltningen i den kommende tid, og husk at Google måske ikke er informeret fra start.