Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Pjedsted d. 10. marts 2023

Du/I inviteres hermed til generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus og til en aften hvor der er lejlighed til at gøre din/jeres indflydelse gældende, høre om husets drift i 2022, lidt om fremtiden og møde de andre medlemmer i foreningen.

Kom og vis din interesse for husets vel, de frivillige hjælperes indsats og bestyrelsens arbejde.

Der afholdes ordinær generalforsamling i :

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus torsdag d. 30. marts 2023 kl. 18:30

Dagsorden er som følger:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Rettidig indkomne forslag (senest 10 dage før)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

  På valg er:

  Thomas Pedersen (villig til genvalg)
  Jacob Holm Thomsen (villig til genvalg)

  Suppleant:

  Henrik Erbs (villig til genvalg)

  Valg af revisor og revisorsuppleant:

  På valg er som revisor Lena Brylling (villig til genvalg)
  - som suppleant Annette V Hansen (villig til genvalg)
  - som suppleant Rune Lund Sørensen (nyvalg)

 7. Eventuelt

Som sidste år byder Foreningen på et måltid mad inden generalforsamlingen og deltagelse i spisningen kræver tilmelding. Venligst derfor tilmelding på forhånd til spisningen til formanden via sms 22 44 73 56 eller gerne e-mail erbs69@gmail.com senest 25 marts.

Ønskes der kun deltagelse i selve generalforsamlingen som afvikles fra ca. kl. 19.30 og efterfølges af kaffen, er man naturligvis velkommen uden tilmelding.

Som sidste år omdeles der ikke girokort for indbetaling af 2023 kontingent. Vi har derimod i bunden af denne indkaldelse angivet forsamlingshusets detaljer for betaling som kan ske til følgende bankdetaljer eller Mobile Pay via Husets mobile shop nummer.

BANK
Reg. nr.: 9196 Bankkonto nr.: 4583182808 Beløb: 150,00 kr.

MOBILE PAY
Mobileshop nr.: 84576 Beløb: 150,00 kr.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus

Tommy Erbs 
Ole Jensen
Thomas Pedersen
Jacob Holm-Thomsen
Flemming Sindberg