Generalforsamling Pjedsted Vandværk
Torsdag 14. marts 2019, kl. 19.30 i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70.

Dagsorden:

 1. Velkomst og Valg af dirigent. Niels bød velkommen. Søren Petersen blev valgt og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Beretning 2018. Formand Niels Ladegaard aflagde beretning for 2018. Her er et par udpluk, den fulde beretning er vedhæftet.

  Renovering af Elboparkens stophaner, lokalisering af stophaner. Mangler at hitte 20 stophaner endnu. Der har kun været få ledningsbrud. Varsling af ”Lukket for Vandet”, der er købt 3 store plakatholdere til vej/fortov. Vandanalyserne er stadig fine. Nye krav på vej. Svampemiddelet DM, måles i hver 3. boring, men Ikke hos os i Fredericia kommune. Vi har solgt 9% mere vand i 2018. Den 22. marts 2019 er det ”Vandets dag”. Der holdes Åbent Hus hos os i Pjedsted, i Skærbæk og hos Trefor. Gert takkes for pasning fra os i Pjedsted og fra kommunen. Tak til bestyrelsen. Beretningen blev godkendt.

 3. Regnskab 2018 (Årsrapport) Regnskab 2018 blev grundigt gennemgået af Chris. M3 prisen er fortsat 4 kr. Godkendt.

 4. Budget 2019 Chris gennemgik grundigt budgettet for 2019. Godkendt.

 5. Indkomne forslag. Ingen forslag.

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Niels Ladegaard, Brian Sørensen og Karl Thomsen. Alle blev enstemmingt valgt.

 7. Valg af suppleant. På valg: Søren Petersen. Godkendt.

 8. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen. Fortsætter.

 9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf. Så pyt. Genvalgt.

 10. Eventuelt. Kommentarer fra deltagerne: Tak fordi I holder ud. Forhenværende Vandværksformand Axel Ladegård gjorde i 44 år et kæmpearbejde. 4 vandværker lægger sig nu sammen, da de 2 af vandværkerne har pesticider. Kommunen har netop udsendt en mail ang. en særlig indsats for at vi alle beskytter grundvandet. Tårnet er utæt i regnvejr. Ved vandbrud ønskes en fast tekst som vi selv kan sætte ind på BPs hjemmeside. Chris snakker med Thomas. Kunne vi oprette en facebookside hvor vi har alle brugere som venner? Vi går videre med forslaget. Bestyrelsens Julefrokost med påhæng i februar – er dem velundt. Formanden takkede Dirigenten for god mødeledelse.
Referent Gurli Hjorth.