Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Beretning 2012 for Pjedsted/Bredstrup Foredragsforening.

Albert Einstein har sagt: Alt, hvad der kan tælles, tæller ikke nødvendigvis; Alt, hvad der tæller, kan ikke nødvendigvis tælles.

Jeg synes, det er klogt sagt, men Einstein var også en usædvanlig klog mand. Alt, hvad der tæller, tæller ikke altid, og alt, hvad der tæller, kan ikke altid tælles. Han var ikke kun klog på fysik, men også klog på livet. Fordi: Det, der kan omregnes til tal og sættes på formler og puttes i skemaer og tegnes i grafer, er ikke nødvendigvis det, der tæller her i livet. Vi oplever det gang på gang, og alligevel elsker vi tal. Omvendt: det, der tæller – altså det, der virkelig betyder noget, det kan ikke nødvendigvis måles, vejes, prissættes og omregnes til tal. Vi véd det.

Vi tæller de foredrag, vi afholder hver sæson, men vi kan ikke tælle den forventning, som vi hver gang møder op med, og hvad vi er blevet påvirket med ved det talte/levende ord. Vi tæller, hvor mange der kommer til hvert møde, men vi kan ikke tælle den omsorg og varme, vi møder hinanden med. Vi tæller pengene, som Arne senere vil berette om, men kan ikke tælle den frihed, det giver, at der er penge på kontoen til at sætte handling bag de drømme, vi har, om at trække spændende foredragsholdere hertil.

Det, der tæller her, er, at det er en hard core videnskabsmand, Einstein, der siger det. Han var virkelig klog på tal, men han var sandelig også klog på livet, og når man er klog på livet, bliver man endnu klogere på tal, for så ved man, hvad tal kan og ikke kan. Så ved man, at der er en grænse, og man ved, at der er noget, der ligger udenfor; noget, man ikke kan putte ind i et gennemsigtigt, rationelt system. Og det er det, der tæller. Det er den viden, der tæller. Det er den, der gør os kloge på livet. Giver os sans for begreber som kærlighed, ånd, glæde, tro og tillid, så vi ikke falder for fristelsen til at omskrive alt til tal.

Når vi tænker tilbage, har vi atter i år haft en god sæson med 5 meget forskellige foredrag, der har appelleret til forskellige målgrupper, så vi ud over vores trofaste medlemmer har haft en hel del gæster udefra. Vi har en tro på, at I (medlemmerne) forventer et forskelligartet og nuanceret program, og så er vi heller ikke blinde for, at det er vigtigt at ”brande” vores gamle hæderkronede forening, så derfor vælger vi hvert år at finde nogle kendte mennesker, der kan trække andre og nye folk til. Dog går vi aldrig på kompromis i forhold til de mennesker, vi spørger. Vi vil kunne stå inde for dem.

Sidste år fik vi en meget flot gave fra den nu nedlagte Højskoleforening på vores generalforsamling, hvilket vi er dem dybt taknemmelige for. Dette giver os præcis den føromtalte frihed og mulighed for at sammensætte et spændende program uden hele tiden at tænke på vores egen overlevelse. Vi rutter ikke pengene væk, men jeg håber, I har bemærket, at I ikke skal have pungen op af lommen med ekstraordinær entre ved de mere kostbare foredrag. Kommunen støtter stadig vores arbejde, hvilket vi også er meget glade for, og vi tror, det er, fordi man mener, vi står for noget sundt, og at vi gør et vigtigt stykke folkeoplysningsarbejde.

Igen i år har vi samarbejdet med andre, og dette er berigende på alle måder. Novembermødet med Mariann Fischer Boel var i samarbejde med Venstres Europaudvalg, og Adventsmødet var i samarbejde med Menighedsrådet. Tak for godt samarbejde til begge.

Tak til Kjeld for ualmindelig gode rammer for afvikling af vores møder.

Tak til vores medlemmer for trofasthed og opbakning til vores møder.

Tak til bestyrelsen for et helt enestående engagement og samarbejde.

Else Marie Vind