Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Beretning for året 2009/2010

Via medierne er den store verden blevet så lille, idet vi hver dag får billeder, kommentarer og analyser lige ind i dagligstuen. Man behøver ikke at være inkarneret avislæser for at følge med og være overordentlig godt orienteret, men alligevel er verden ikke blevet mere enkel og overskuelig. Nej, alting kan virke meget mere komplekst, næsten håbløst, for hvordan skal vi dog forholde os til alt dette? Hvad kan man som person gøre ved alt det forfærdelige, vi får noget at vide om? Hvordan kan vi påtage os det nødvendige ansvar, som vi har som verdensborger? Afmagten lurer.

Jeg kommer ikke med de vise sten, men i denne beretning her i vores fælles forening – Pjedsted/Bredstrup Foredragsforening – vil jeg sige lidt om, hvad det er muligt at gøre, hvad der ligger lige for – her, hvor vi er. Jeg vil tage udgangspunkt i Grundtvigs tanker om: ”Det forpligtende fællesskab” med vægt på det forpligtende. Vores foreningsfællesskab er nemlig ikke et ligegyldigt fællesskab, men et fællesskab, der bygger på jeres medlemskab, hvortil vi  må have en forventning om involvering og deltagelse. Vi i bestyrelsen skal gøre det, I har valgt os til, og leve op til det, der står i vores formålsparagraf, og I skal som medlemmer møde op til foredragene – alle foredragene, for det er jeres aktive deltagelse og medleven, der afspejler det forpligtende fællesskab, der giver saft og kraft til foreningen. Det er ikke forpligtende fællesskab, hvis man vælger og vrager efter forgodtbefindende, men i stedet bliver vi en ”service- forening”, hvor vi stiller en tjenesteydelse til rådighed for at andre kan modtage og forbruge. Dette servicepræg er i modstrid med fællesskabets egenart. Det forpligtende fællesskab er derimod karakteristisk ved, at parterne engagerer sig og tager medansvar. Fremtidens udformning vil i høj grad blive bestemt af, om den styres af en egoistisk og passiviserende servicetankegang, eller om den bliver ledet af en aktiverende fællesskabsforståelse baseret på den enkeltes medspil og medleven. Kort sagt kan I som medlemmer af foredragsforeningen udøve det forpligtende fællesskab ved at komme til alle vores foredrag uden skelen til, om I gider høre den pågældende - d.v.s. ”tage hele pakken”. Oftest går man beriget hjem, selv om man slet ikke troede det.

Når vi i bestyrelsen tilrettelægger en sæson, er vi bevidste om mange ting – bl.a. om alsidighed og kvalitet. Det er vigtigt for os, når vi vælger foredragsholdere, at vi finder nogle med noget på hjerte, og at de kan formidle det, de brænder for. Vi vil ikke lefle for det populære og underholdning, selv om der i sig selv ikke er noget i vejen med det, men det må bare ikke blive det styrende princip. Ren underholdning i sig selv er upersonlig, passiviserende og efterlader sig ikke spor og medpil/modspil. Vilh. Grønbech udtrykker det: ”En fritidsbeskæftigelse uden forbindelse med livet som helhed bliver underholdning, og underholdning er kulturens død.” Vi opfatter os som en kulturel forening, der vil meget mere end ”brød og skuespil”, hvilket er vores klare udgangspunkt, når vi sammensætter et sæsonprogram.
I den forgangne sæson startede vi med Kathrine Lilleør, der talte om ”Den etiske knude”. En meget spændende og opbyggelig aften, som tilfældigvis og meget heldigt faldt sammen med udgivelsen af hendes nye bog. Vores andet foredrag var om ”Ulykker til søs” med Knud Skaareberg  Eriksen. Et mere specifikt emne, som absolut også er almendannende, og hvor vi fik gæster, som vi normalt ikke ser i foredragsforeningen. Adventsmødet var med Tine Lindhardt, og vi havde en meget spændende aften både i Pjedsted Kirke og i Forsamlingshuset bagefter. Januarmødet var lagt i hænderne på Annette Birkmann, som talte over emnet: En U-vending i livet, og hendes måde at bygge et foredrag op på var både utraditionel og meget spændende. En fantastisk aften, hvor vi også havde glæde af gæster, der normalt ikke kommer – lige fra motorcykelklubber til rejselystne eventyrere. Sidste aften har vi besøg af højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg, som med garanti vil løfte os alle sammen med sang, fortælling og musik.

Vi gør, hvad vi kan, for at tage godt imod vores foredragsholdere, og vi er stolte over at have så pænt og hyggeligt Forsamlingshus som ramme for foredragene. Derfor glæder det os meget, at foredragsholderne enstemmigt udtrykker deres begejstring ved at tale her hos os. De fornemmer en varme, en intimitet og en lydhørhed, som de ikke normalt oplever på biblioteker og andre sale. I er som medlemmer med til dette. Tak for det.
Tak til vores lokale menighedsråd, som vi samarbejder med omkring adventsmødet. For at rydde nogle misforståelser af vejen har vi haft et fælles møde, som, jeg håber og tror på, vil blive befordrende for vores videre samarbejde.

I bestyrelsen har talt lidt om kontingentstigning. Det bliver ikke billigere at finde gode foredragsholdere, så hvad siger I til en mindre stigning? Vi får et pænt tilskud fra Kommunen (12000 kr. ), og det er vi taknemmelige for. Vi vil gøre os umage for at forvalte pengene så godt som muligt.
Vi kan ikke løse alverdens problemer, men vi kan gøre vores bedste her, hvor vi er. Vi vægter den levende samtale, og at mødet mellem mennesker sker i et forpligtende fællesskab, hvor ligeværdighed, frihed og ansvar i samspil giver plads til forskellighed.
Else Marie Vind.