Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Generalforsamling i Foredragsforeningen 2009.
Bestyrelsens beretning.

Pjedsted/Bredstrup  Foredragsforening med det svære og lange navn har lige nu sin årlige generalforsamling, som er hævet over alt andet – også bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen er ”kun” nogle personer, der af medlemmerne har fået vist tillid og valgt til at drive foreningen efter bedste evne og ud fra nogle demokratisk vedtagne vedtægter. Det er så det, vi gør……..

Vi må konstatere, at det er ret enestående med en sådan foredragsforening. Vi ved det egentlig godt, men gang på gang bliver vi mindet om det af folk ude fra. Vi er ikke specielle, fordi vi arrangerer foredrag, for det gør rigtig mange, men vi er specielle, fordi vi gør det for så få midler, som vi gør. Vi får tilskud fra Fredericia Kommune, hvilket vi er glade og taknemmelig for, men det er også de eneste penge, vi får, ud over jeres kontingent og entreindtægter. Oplysningsforbund, Biblioteker, Menighedsråd m.v.  har helt andre midler at trække på, så vi er altså til – på trods! Det er på ingen måde en klagesang, for vi mener, det er godt at skulle kæmpe for sagen, og vi tror på den frivillige arbejdskraft med den lokale forankring, og at det er lysten og glæden, der er drivkraften.

Igen i år har vi haft et blandet repertoire i løbet af sæsonen. Vi vil gerne tilgodese så mange som muligt, men er selvfølgelig godt klar over, at vi ikke kan tilfredsstille alle.  Vores foredrag spænder fra det lokale til det globale med mere eller mindre kendte foredragsholdere med en skøn blanding at ord og musik/sang. Vi startede med Ralf Pittelkow, der talte om EU. Et fantastisk godt foredrag, der blev arrangeret i samarbejde med Venstres Europaudvalg, hvilket er til gavn for begge parter, idet Europaudvalget spytter godt i bøssen, og vi arrangerer og samler godt med tilhørere. Tak for dette gode samarbejde! Vores andet foredrag var med Anne Dorthe Michelsen, hvis emne var ”Kroppens og sjælens sprog”. Det blev også en spændende og givende aften med rigtig mange mennesker fra nær og fjern. Adventsmødet, som holdes i samarbejde med Bredstup/Pjedsted Menighedsråd, var også en god oplevelse. Vi startede i Bredstrup Kirke og fortsatte i Forsamlingshuset med Arne Ørtved, som på fornem vis formåede at fange os både i kirken og forsamlingshuset, hvor han meget teatralsk holdt sit foredrag. Vores fjerde foredrag var med Jan Pöhlmann, som holdt sit foredrag om ”Berlin – genforenet – 20 år efter”. En meget intens og god aften, og da Jan bor her i nærheden og har mange andre spændende titler, kunne vi godt overveje at gentage successen med et af hans andre foredrag. Det sidste foredrag er som sidste år helliget en gruppe af lokale mennesker, der arbejder med vores fælles sognehistorie, så her er der mange foredragsholdere på, men de er billige, hvilket  bestemt ikke gør det hele ringere. Vi er meget glade for, at dette arbejde er kommet i stand og kører videre til fælles gavn. Vi får lov at høre noget om vores sogns rødder, og vi håber, vores lokale historikere har glæde af at arbejde med sognehistorien, og at I også synes, at frivilligt arbejde er lønnen i sig selv.

Selv om medlemsskaren er en lille smule mindre i år end sidste år, viser den ved nærlæsning, at der er kommet nye til, og det er vi i bestyrelsen glade for. I de seneste 5-10 år har vi fået 30 til 35 nye medlemmer, så dette viser da, at vi er en forening i udvikling. Det er ikke en død forening, men den er sprællevende…….De aller bedste ambassadører for at holde liv i foreningen er netop de medlemmer, som er nye – enten som nytilflyttere herude eller medlemmer, der ikke tidligere har haft tradition for at gå til foredrag.

Som dronningen på fornem vis udtrykte i sin nytårstale ved årsskiftet 2008/2009, så er det lille ord TAK det vigtigste for os alle sammen. Vi skal igen blive bedre til at vise taknemmelighed i alle sammenhænge, også selv om vi mener, at vi har ret til at få dette og hint.

Jeg vil gerne takke Kommunen for økonomisk støtte, takke jer medlemmer for god opbakning og tillid, takke vores samarbejdspartnere for godt samarbejde, takke bestyrelsen for godt arbejde og flid . Tak!  

Else Marie Vind.