Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Større fokus på den enkelte

Forord:
Fra sommersæsonens start på 50m vil vi trænere i BPI forsøge at hæve kvaliteten i det at gå til skydning. Vi vil gerne give dig oplevelsen af at skydning er mere og sjovere end blot at skyde en serie på tyve skud. For når man skyder en serie, tænker man kun på resultatet, men ikke på hvordan man når til resultatet. Vi vil blandt andet hæve kvaliteten, ved at lave holdtræning på samme måde som det gøres i håndbold og fodbold. Da en struktureret træning gør det sjovere samt at indlæringen bliver bedre. 
Målet er hold træningen er ikke at gøre klubben elitepræget, men at give skytterne de bedst mulige udviklingsvilkår. 

Holdtræning: 
Vi bygger holdtræningen op på den måde, at det ikke er alders baseret, men niveau baseret. Det er vores opfattelse at det er bedre, at man træner sammen med nogle på samme niveau, hvor man kan udvikle sig. Frem for at man er låst i en bestemt aldersklasse.
Holdende vil være bygget op på følgende måde:

Hold 1- Nybegynderen
Holdet er for de helt nye skytter der lige er startet i foreningen. De får den grundlæggende viden om skydestillinger og hvordan det grundlæggende skydetekniske (sigte, aftræk osv.) fungere. Indlæringen vil ske igennem små opgaver og lege.

Hold 2- Den let øvede
Holdet er for skytten, der har været aktiv skydende i en periode på mere end 6 måneder, hvor man kan se at de grundlæggende principper er på plads og at de er på et fornuftigt niveau.  På de enkelte træningspas, vil der blive arbejdet med forskellige emner, der gerne skulle hjælpe skytten til bl.a. en bedre skydestilling. Der vil blive brugt forskellige trænings begreber som prestræning, som hjælper skytten med at kunne bevare overskuddet i konkurrencer.

Hold 3- Den øvede
Holdet er for skytten der har været aktiv skydende i mere en 12 måneder og som niveaumæssigt ligger i den øverste del af resultatlisterne. Træningen vil her indeholde forskellige trænings redskaber som prestræning, mentaltræning og mange flere. Træningen tager udgangs punkt i de små ting som den enkelte skal have finjusteret i kampen for at komme endnu længere op på resultatlisten. 

Hold 4- Junior
Holdet er for alle de skytter der har lysten eller alderen til at skyde i juniorklassen. Træningen tager udgangspunkt i den enkelte skytte, da der kan være stor forskel på, hvordan stillingen skal bygges op i forhold til den enkeltes fysik. Træningen vil være differentieret, så den der lige er startet som junior får udfordringer der passer til dennes niveau, det samme får den skytte der har skudt junior i flere år. Skytterne vil komme til at arbejde med mentaltræning, så de for større overskud i konkurrence situationer.

Plads til forskellighed
Selv om vi ligger op til at træningen gerne skal foregå på hold, er der stadig plads til at man kan træne selv hvis man har lyst til det, eller ikke føler at men har overskud til at træne på et hold. Vi vil gerne give alle en fantastisk oplevelse med skydning, og vi ved at nogle skytter er flere udfordringer end andre. Derfor er vi er flere af vores træner i gang med at uddanne sig inde for området, så de kan hjælpe skytterne på den helt rigtige måde der gør det trygt for den.

Trænings tider og programmer
Vores oplæg til træningstiderne sommersæson vil være som følgende:
18.15 – 19.00 Nybegynder og let øvede
19.00 – 19.45 øvede og junior

Ved den første træning hver måned, vil der blive uddelt en træningsprogram til det hold man er på, men overskrifter på hvad der vil blive trænet. 

En trænings aften indeholder:
Gennemgang af program og mål
Opvarmning
Teori
Teknisk træning (aftræk, stilling, sigte, osv.) 
Taktisk træning (Tid og tidspres, rytme, pauser, vind, temperament osv.)
Turnering

Træning samlinger
To gange om året vil vi samle alle skytterne til fælles træningslejre, hvor de kommer til at lære hinanden at kende på tværs af de hold som de normalt træner på. På lejrene vil der både være skydning, men også en række sociale ting.