Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Arrangementer i klubben:

Hvor ofte skal jeg til stævne?
Der er mange stævner i amtet i løbet af sæsonen.
I foreningen vil du jævnligt få besked på, hvor og hvornår at stævnerne finder sted.
Det er så op til dig og din familie af afgøre, hvor mange stævner du vil deltage i.
Når du er til stævne skal du betale et stævnegebyr for at deltage. Pengene går til skiver, patroner og præmier.

Skydestævner:
Oktober      Stævne på 15 meter
Januar        Veterantræf på 15 meter
Februar       Jyllandsstævne på 15 meter
Maj            Stævne på 50 meter
Maj            Veterantræf på 50 meter
Alle stævner er med deltagere fra andre skytteforeninger.

Puljeskydninger:
Hvert år deltager vi i flere puljeturneringer, det er en holdkonkurrence, hvor der er 4 skytter på hvert hold. Vi skyder på hjemmebane, men konkurrerer mod skytter fra andre foreninger.

Juleafslutning:
Afholdes midt i december, her er hele familien velkommen

Vintersæson afslutning:
Afholdes i april, en hyggeaften med lidt sjov skydning, kaffe, kage og sodavand, her er hele familien velkommen