Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
20210402 Påskeliljer


Du/I inviteres hermed til generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus og til en aften hvor der er lejlighed til at gøre jeres indflydelse gældende, høre om husets drift i 2020, om hvordan Corona har påvirket vores hus samt fremtiden og møde de andre medlemmer i foreningen.

Kom og vis din interesse for husets vel, de frivillige hjælperes indsats og bestyrelsens arbejde.

Der afholdes ordinær generalforsamling i :

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus torsdag d. 10. juni 2021 kl 19:00

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Rettidig indkomne forslag ( 10 dage før )
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  På valg er:
  Thomas Pedersen (villig til genvalg)
  Jacob Holm-Thomsen (villig til genvalg)
  Suppleant: Henrik Erbs (villig til genvalg)
  Valg af revisor og revisorsuppleant:
  På valg er som revisor Marianne Storm Poulsen (ikke villig til genvalg)
  Som afløsning for Marianne er suppleant Lena Brylling villig til nyvalg
  - som suppleant Annette V Hansen (villig til genvalg)
 7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder Foreningen på et måltid og lidt til ganen. Det samlede arrangement (generalforsamling og måltid) vil naturligvis skulle overholde forsamlingsbegrænsningerne gældende på det tidspunkt. Arrangementet er derfor begrænset til max 50 deltagere (bør dog ikke udgøre et problem da vi endnu ikke har været 50 til en generalforsamling) og alle interesserede er derfor velkomne.

Som sidste år omdeles der ikke girokort for indbetaling af 2021 kontingent. Vi har derimod i bunden af denne indkaldelse angivet forsamlingshusets detaljer for betaling som kan ske til følgende bankdetaljer eller Mobile Pay via Husets mobile shop nummer.

BANK
Reg. nr.:  9196 Bankkonto nr.:  4583182808 Beløb: 150,00 kr.

MOBILE PAY
Mobileshop nr.:  84576 Beløb: 150,00 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus

Tommy Erbs   Ole Jensen   Thomas Pedersen   Jacob Holm-Thomsen   Flemming Sindberg