Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Forårseng 2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 14/8 2019 hos Lis.

 1. Mødeleder: Karen.
  Referent: Peter.

  Mødet indledes med at der sendes et billede af den ”arbejdende” bestyrelse til Facebook.

 2. Dagsordenen blev godkendt.

 3. Siden sidst:

  1. Generel information: Ikke noget nyt. (der har jo været sommerferie)

  2. Landsby app. : Vi er stadig interesseret. Vi afventer svar på henvendelsen.

  3. Verdensmålene: Intet nyt fra Marianne.

  4. Hjertestarter. Bestyrelsen mener ikke det er Beboerforeningens opgave at finansiere driften af en hjertestarter. Ole skriver til Charlotte og foreslår at BPA2015 henvender sig til PKF med hensyn til placering og drift. Evt. kan Menighedsrådet kontaktes med hensyn til placering ved Sognestuen ved Præstegården.

  5. Andet: Plakatstativer kan i fremtiden placeres i skuret ved rensningsanlæget.
   Peter får lavet 3 nøgler til skuret.

 4. Økonomi:
  Vi har markant færre medlemmer end sidste år. (Kun omkring 125.)
  Ole laver rykkere med girokort.
  Girokortet er åbenbart stadig vigtigt som en reminder til folk om at få betalt kontingentet.

  Økonomi vedrørende Stationsvej 2: Ole fremlagde foreløbigt regnskab.
  Karen skriver til bygningsstyrelsen med henblik på nedgravning af kabler.

 5. Kommende opgaver:
  1. Indvielse af Stationsvej 2 fastsættes til den 20/9 kl. 16. Det skal være et ”light” arrangement. Hurtigt arbejdende udvalg nedsat: Formanden og undertegnede. Udvalget kan suppleres med interesserede.
   Peter indkøber rundt bord/bænkesæt til midtercirklen på pladsen.

  2. Halvårsmøde: Hvor står vi med trafikken? Temashop udvidelsen: Hvad er status? Huller i Stationsvej. Busstoppestedet i Gl. Pjedsted? Nedskiltning af fart på Vejle Landevej ved Tornsagervej. Vidvinkelspejl ved jernbaneviadukten mod Brøndsted.

  3. Andet: Karen køber buket til Keld i anledning af jubilæet.
Venlig hilsen
P. Nielsen