Bredstrup-Pjedsted - Eftersøgning stophaner Pjedsted Vandværk
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Eftersøgning stophaner Pjedsted Vandværk

Eftersøgning af stophaner, som ikke er registreret på tegning, fortsætter.

Forrige år begyndte Pjedsted Vandværk at kortlægge forsvundne stophaner i sit forsyningsområde. Dette arbejde fortsætter i næste uge. Vi er nået til Elboparken, Elbokrogen og Elboskrænten. Derefter bliver det Stationsvej.

Det er bestyrelsesmedlemmerne Karl Anker Thomsen og Brian Sørensen der med et kort over vand ledningsnettet i hånden vil lokalisere stophaner, som ikke er indtegnet på kortet - eller som er angivet forkert – og derefter opdatere kortet med de nye oplysninger. Det drejer sig om ca. 50 stophaner som vi mangler at registrere. De fleste i lokalområdet kender Karl og Brian så bliv ikke bekymret såfremt de to observeres søgende på fortov, i indkørsel, nogle steder sågar i haven på ens matrikel. Er man hjemme og har tiden til det, kontakt da Karl og Brian for yderligere information. Det er ikke en betingelse at man er hjemme og det er langt fra alle ejendomme der skal søges på.

Arbejdet kommer til at foregå onsdag den 23. maj og fredag den 25. maj om eftermiddagen begge dage. Og vi bliver ikke færdige på de to dage. Mere herom senere.

Chris Hansen