Bredstrup-Pjedsted - Igen vandforsyning i Ågade-Elboparken-Vinkelvej m.fl.
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Igen vandforsyning i Ågade-Elboparken-Vinkelvej m.fl.

Siden klokken 11:00 har Pjedsted Vandværk haft et større brud på vandledningen ved Ågade/Elboparken. Klokken 14:00 lukkede bestyrelsen af for vandet i sektioner således reparation kunne påbegyndes.

Klokken 21:30 er der igen åbnet for vandforsyningen i de områder der har undværet vand siden midt på eftermiddagen.

Entreprenører m.fl. har arbejdet i næsten 7 timer på et ledningsbrud der viste sig at være endog meget kompliceret. Bl.a. har vi måtte grave et hul på flere meter i diameter og 6 - 7 meter dybt.

Der er nu foretaget en nødtørftig afmærkning af udgravningen på hjørnet af Ågade/Elboparken ved Jørgen Basses ejendom. Bestyrelsen opfordrer til at forbipasserende holder sig på fortovet og IKKE går til udgravningen for at kigge. Der er risiko for at falde i og der er risiko for sammenstyrtning m.m. Der vil de nærmeste dage blive arbejdet videre med at færdiggøre reparationen.

Efter en forsigtig genåbning af vandforsyningen i området håber bestyrelsen nu blot, at der ikke opstår yderligere brud som følge af det meget varierede tryk der har været i ledningen i løbet af eftermiddagen.

Bestyrelsen siger tak for de mange henvendelser der har været og den tålmodighed der trods alt har været udvist i løbet af søndag eftermiddag og aften.

Chris Hansen, Pjedsted Vandværk, klokken 22:00